Följ Tillväxtverket

Forskning om utlandsföddas entreprenörskap i ny bok

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2010 10:00 CEST

Vilken roll spelar företagare med utländsk bakgrund för den ekonomiska utvecklingen i Sverige? Det är en av frågorna som tas upp i Tillväxtverkets antologi Möjligheternas marknad. Antologin samlar den aktuella forskningen kring entreprenörskap, etnicitet och migration.

 15 forskare har bidragit till antologin. Författarna har erfarenheter från olika discipliner som sociologi, ekonomisk historia, företagsekonomi, pedagogik och nationalekonomi.

Andreas Hatzigeorgiou, ansvarig för projektet Kosmopolit på utrikesdepartementet, analyserar i ett av bokens kapitel migrationens betydelse för handel mellan länder.

 - Det finns ett klart samband mellan ökad utrikeshandel och satsningar på utlandsfödda företagare. Vi måste hitta nya vägar att främja svensk export och här utgör företagare med utländsk bakgrund en underskattad resurs, säger Andreas Hatzigeorgiou.

 Företagare med utländsk bakgrund är en viktig del av det svenska näringslivet. Ungefär elva procent av företagarna har utländsk bakgrund och denna grupp står bakom en stor del av det totala nyföretagandet i Sverige.

 - Med denna antologi vill vi fördjupa kunskapen om företagare med utländsk bakgrund. Mångfalden av affärsidéer är en förutsättning för ekonomisk utveckling, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler och växande företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. För detta arbete har regeringen avsatt 60 miljoner kronor under 2008-2010.

Möjligheternas marknad kan beställas på: 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1445&pageIndex=0

Ytterligare information:

Vukica Bosnjak, programansvarig Tillväxtverket, 08-681 92 25

 

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument