Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fyra miljarder utvecklar Övre Norrland – vad görs och hur blir det efter 2013?

EU:s regionala strukturfondsprogram för Övre Norrland har nått halvtid i programperioden 2007- 2013. Redan nu har nästan 80 procent av budgeten beviljats, och tillsammans med offentlig medfinansiering innebär det drygt fyra miljarder kronor i nästan 200 projekt som utvecklar Norrbotten och Västerbotten.

Den nuvarande programperioden för EU:s strukturfonder löper till och med 2013. Vad åstadkoms i de projekt som bedrivs? Vad händer efter 2013? Blir det nya EU-pengar för regional utveckling? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på en lärkonferens i Skellefteå den 30 september och 1 oktober. Bland andra talar Jadranka Vukovic-Johnsson från EU-kommissionen under rubriken Sammanhållningspolitiken och Europa 2020.

Under konferensen presenteras även en katalog över alla projekt som har beviljats medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden i Övre Norrland till och med april i år. Tillväxtverket, som är förvaltande myndighet för EU:s regionala strukturfonder i Sverige, har tagit fram katalogen. Läs till exempel om utveckling av Bottenvikens skärgård, rymdturism i Kiruna och ”växthus” för unga kreatörer i Umeå.

Vid konferensen finns tillfälle att träffa representanter för många av de projekt som beskrivs i katalogen.

Tid: kl. 9 -17.30 torsdagen den 30 september och kl. 8.30 -12.30 fredagen den 1 oktober 

Plats: Scandic Skellefteå, Expolaris Center, Kanalgatan 75

Arrangörer: Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet i samverkan med Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten samt Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.

Medias representanter är mycket välkomna att delta hela eller delar av dagarna.

Detaljerat program bifogas.

Ytterligare information

Märtha Puranen, chef för programkontoret Övre Norrland, 08-681 93 49, martha.puranen@tillvaxtverket.se

Monica Lindholm, Svenska ESF-rådet, 0920-384 84, monica.lindholm@esf.se.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material