Gå direkt till innehåll
Gränsundersökning 2014: Fler utländska besökare, gränshandel växer

Pressmeddelande -

Gränsundersökning 2014: Fler utländska besökare, gränshandel växer

I fjol ökade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 19,9 miljoner jämfört med året innan. Gränshandeln ledde till att dagbesöken ökade med 20 procent.

Gränsundersökningen IBIS (inkommande besökare i Sverige) baseras på cirka 20 000 personliga intervjuer med utländska besökare vid de mest använda gränspassagerna i Sverige.

Av samtliga besök gjordes 86 procent av personer som besökt Sverige tidigare. Två av tre besök kom från Norge, Finland och Danmark. Den största marknaden utanför Norden är Tyskland som står för åtta procent av alla besök.

Under ett besök i Sverige gör besökarna i snitt 2,3 aktiviteter. Efter shopping (60 procent) och restaurang/bar/café (55 procent) är de vanligaste aktiviteterna sightseeing/utflykter (24 procent) och byggnader/slott/monument (16 procent).

Stockholms län tar emot flest besök, 7,4 miljoner. Västsverige tar emot fem miljoner besökare och Sydsverige 4,6 miljoner besökare. Besöken ökar mest i Västsverige och Sydsverige. Ökningen kan till stor del förklaras av ett större antal dagsresor från Norge.

Snittkonsumtionen i Sverige per besökare och dag ökade 2014 till 1085 kronor från 957 kronor året innan. Besökare från Norge, Finland och Ryssland spenderar mest.

- Turismen är en viktig näring för Sveriges ekonomi. Med stöd av den kunskap som turiststatistiken ger oss kan vi bidra till effektiva insatser för att stärka turistföretagens konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Fakta från gränsundersökningen 2014:

    • 46 procent av besöken är endagsbesök och 54 procent flerdagsbesök.
    • 84 procent är privatresor och 16 procent affärsresor.
    • Shopping, restaurang/cafébesök och sightseeing är de tre vanligaste aktiviteterna.
    • Andelen besökare som färdas med bil ökar med tre procentenheter.

Läs mer i rapporten IBIS 2014

Mer från undersökningen på Fakta och statistik

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turiststatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

Ytterligare information

Therese Lindberg, projektledare IBIS 08-681 91 03

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material