Gå direkt till innehåll
Grön omställning viktig förutsättning för företagens konkurrenskraft

Pressmeddelande -

Grön omställning viktig förutsättning för företagens konkurrenskraft

Ny nationell undersökning om företags inställning till grön omställning visar att 8 av 10 företag anser att grön omställning är nödvändigt för att vara långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam. Samtidigt upplever företag utmaningar inför grön omställning.

För att stödja företagens gröna omställning behövs ett förbättrat kunskapsunderlag, till stöd för bland annat beslutsfattare och andra offentliga aktörer, som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för företag att utvecklas.

Tillväxtverket har därför genomfört en omfattande undersökning där 5 000 små och medelstora företag har svarat på en enkät med syftet att förstå företagens utmaningar och möjligheter.

- Undersökningen visar att åtta av tio företag anser att grön omställning är viktigt för konkurrenskraften och den långsiktiga lönsamheten. Detta är en bekräftelse på att det inte längre är en fråga om, utan hur snabbt, företagen kan genomföra sin gröna omställning, säger Tim Brooks, chef på avdelningen Företag på Tillväxtverket.

Några av insikterna från undersökningen:

 • Grön omställning är viktigt för de företag som vill hålla sig relevanta i en marknad som ställer ökade krav på grön omställning och ansvarstagande.
 • Företag betonar vikten av långsiktiga politiska beslut för att skapa en trygg miljö för gröna investeringar och nödvändiga förändringar.
 • Lagar och regler framstår som både drivkraft och hinder för grön omställning. Undersökningen visar att behovet av att utforma regler och myndighetsprocesser för att underlätta för företag och minimera negativa effekter är stort.
 • Undersökningen pekar på att medelstora företag har kommit längre i sin gröna omställning än de mindre företagen.
 • Majoriteten av företagen i undersökningen anser att grön omställning kräver ny kompetens. Vidareutbildning av befintlig personal och företagsledning anses vara en prioritet, med ökat behov av rekrytering ju större företaget är.

Vår förhoppning är att rapporten kommer vara till nytta för andra myndigheter, för aktörer i till exempel politikutveckling, i regionalt och kommunalt arbete, i stöd- och främjarinsatser och för branschorganisationer

Ladda ner hela rapporten Företagens gröna omställning

Fakta om undersökningen företagens gröna omställning

 • Cirka 37 000 företag har kontaktats och svar kom från 5 000 företag. Svarsfrekvensen är 14%.
 • I denna presentation av resultatet ingår cirka 4 500 företag i hela Sverige, som arbetar med grön omställning.
 • Undersökningens urval omfattar små- och medelstora företag indelade i följande grupper: 0 anställda, 1–19 anställda, 10–49 anställda och 50 – 249 anställda.
 • Undersökningen är representativ för cirka 400 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Enkätundersökningen genomfördes under perioden december 2022-mars 2023.
 • Undersökningen består av 24 frågor med ett antal fördjupningar. De tre frågor som rör företagarens attityder till elpriset är inte med i den här rapporten men finns representerad i artikel på tillvaxtverket.se

Kontakt
Caroline Dahlbom
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191