Gå direkt till innehåll
Här är snabbspåren för nyanlända företagare

Pressmeddelande -

Här är snabbspåren för nyanlända företagare

Nu är det klart vilka insatser som ska riva hinder för nyanländas företagande. Med dessa snabbspår tillvaratas nyanländas kompetens och erfarenhet samtidigt som näringslivet utvecklas.

Språkförbistring, brist på information och avsaknad av nätverk gör det svårare för nyanlända att starta företag i Sverige. I dag är processerna för nyanländas etablering så utdragna att det skapar problem för både individer, näringslivet och samhället, visar vår studie Migration, företagande och etablering.

Nu fördelar Tillväxtverket cirka 16 miljoner kronor till 22 projekt för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. Pengarna ska användas till informations- och språkinsatser, nätverk och mentorskap. De går till projekt som redan varit igång under en tid och har potential att nå goda resultat på relativt kort tid. De flesta insatser görs i storstadsområden men tanken är att de ska spridas över hela landet.

Några exempel:

  • "Vinnande Matchning” är ett projekt i Östergötlands, Örebro och Södermanlands län som utvecklar och genomför en ny typ av matchning mellan nyanlända potentiella och existerande entreprenörer och framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund.
  • ”Enklaste vägen” i Västerbotten har metoder för att nyanlända ska kunna driva en verksamhet genom så kallad egenanställning, ett förenklat entreprenörskap för att snabbt ska hitta en väg till egen försörjning.
  • I Skåne ska möjligheterna för nyanlända förbättras genom stöd i regionala system med inriktning på att stötta företag,
  • Stiftelsen Svenska Jobs and Society/NyföretagarCentrum Sverige driver ett pilotprojekt så att nyanlända bättre kan ta del av informations- och rådgivarinsatser, nätverk och mentorskap.

-Snabbspår för nyanlända företagare är precis den typ av insatser som Sverige behöver för att främja integrationen av nyanlända. Dessutom skapar det nya jobb och ökar mångfalden i vårt näringsliv. Det bidrar till både innovation och utveckling, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

-Vi ser möjligheten både till att nya företag startas och att befintliga företag får tillgång till värdefull kompetens, inte minst för att ta in svenska företag på exportmarknader, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Mer om projekten i snabbspår för nyanlända företagare

Ytterligare information:

lejla.babajic.lofgren@tillvaxtverket.se 08-681 93 63

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191