Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högre tillväxtvilja bland unga företagare

Unga företagare har en starkare tillväxtvilja och framtidstro än övriga företagare. Det finns också fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund bland unga företagare.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011 vars fakta om unga företagare presenteras för första gången. Som ung räknas alla företagare som är 30 år eller yngre. Av Sveriges småföretag (0-49 anställda) med minst 200 000 i årsomsättning drivs i dag tre procent av unga personer. Samtidigt startas en fjärdedel av alla nya företag varje år av en ung person.

En tredjedel, 33 procent, av de unga företagarna är kvinnor, vilket kan jämföras med 22 procent bland övriga företagare. Även andelen unga företagare som har en utländsk bakgrund är högre bland unga, 21 procent mot 13 procent bland övriga företagare. Unga företagare är vanligast i två tjänstebranscher; handel samt kultur, nöje, fritid och annan service.

Det finns en stark tillväxtvilja bland unga företagare. Nästan 90 procent av alla unga företagare vill att företaget ska växa. Det kan jämföras med övriga företagare där drygt 70 procent vill att företaget ska växa.


Ladda hem hela rapporten på www.tillvaxtverket.se

Om programmet Ungas Innovationskraft

Tillväxtverket och VINNOVA driver på uppdrag av regeringen det gemensamma programmet, Ungas Innovationskraft. Syftet är att möjliggöra att fler unga (18-30 år) förverkligar sina idéer samt tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige. Programmets insatser handlar om att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer. För mer information gå in på www.ungasinnovationskraft.se, www.tillvaxtverket.se eller www.vinnova.se.

Ytterligare information

Jonnie Nordensky, analytiker 08-681 96 18

Annika Järemo, programansvarig 08- 681 96 83


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191