Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kandidater till Stora Turismpriset efterlyses

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2009. Urvalsprocessen sker på regional nivå för att synliggöra engagemanget inom turistnäringen på ett bredare nationellt plan. Regionfinaler genomförs under september och Stora Turismprisets vinnare koras vid Svenska Rese- och Turistgalan den 22 oktober. Fjolårets vinnare var Kolmårdens Djurpark.

Stora Turismpriset delas årligen ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Prissumman uppgår till 100 000 kr. Stiftelsen samarbetar kring nomineringar och utdelning med näringslivsorganisationen RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

Nomineringskriterier: Nominera företag, organisation eller institution med regional förankring, som genom föredömliga insatser inom nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet i företagandet bidragit till att främja och utveckla svensk turism. Priset kan lyfta fram exempel på "väl förrättat värv" i nya djärva projekt, såväl som långvarigt och framgångsrikt arbete.

Nomineringarna kommer att granskas av regionala jurygrupper och uttagningen av finalister sker via delfinaler där de regionala vinnarna koras.
Vinnarna går vidare till Stora Turismprisets nationella final under Svenska Rese- och Turistgalan, där Stiftelsens styrelse utser den av de sex finalisterna som bäst lever upp till Stora Turismprisets kriterier.

Till och med den 14 augusti 2009 kan kandidater nomineras.
För nominering av kandidat, gå in på www.rts.se/storaturismpriset och följ anvisningarna.


För vidare information kontakta:
Anneli Sundström, informationschef, Rese- och Turistnäringen i Sverige, 070-250 35 91.
Agneta Florin, Tillväxtverket, 08-681 91 51.

Tidigare Stora Turismprisvinnare

Kolmårdens Djurpark (2008), Wij Trädgårdar (2007), Ekoturismföreningen (2006), Göteborg (2005), SkiStar AB (2004),
Anja Praesto och Jan Guillou för "I Arns fotspår" (2003), Ölands Skördefest (2002), Sveriges Campingvärdars
Riksförbund, SCR (2001), Jamtli Historieland (2000), Dalhalla (1999), Liseberg (1998), Turism i Glasriket (1997),
Medeltidsveckan (1996), Vasamuseet (1995), Jukkasjärvi och Rederiaktiebolaget Göta Kanal (delat pris 1994).

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Till verksamheten hör Stora Turismpriset, samt stipendier för turismforskning och genomförande av utvecklingsprojekt. Se: www.tillvaxtverket.se/stiftelsen

Om RTS

RTS är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. Målet är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande för att därigenom bygga den
gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS medlemmar representerar över 1500 bolag verksamma inom rese- och turistnäringen. För vidare information, gå in på www.rts.se.

Om Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket utvecklar näringspolitiska insatser för turistnäringen.

Se: www.tillvaxtverket.se

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191