Gå direkt till innehåll
​Konkret guide inspirerar kommuner till utveckling

Pressmeddelande -

​Konkret guide inspirerar kommuner till utveckling

Tillväxtverket lanserar nu en Utvecklingsguide med beprövade metoder som gör det enklare att arbeta med utveckling i kommuner. Det handlar till exempel om att stärka den lokala ekonomin, förbättra företagsklimatet eller arbeta med en medborgarbudget.

Utvecklingsguiden finns på Tillväxtverkets webbplats. Guiden ger konkret stöd och syftar till att underlätta kommunernas vardag genom att lyfta goda exempel på hur man kan jobba smartare och mer framgångsrikt. På så sätt kan intresserade kommuner och regioner få inspiration och snabbt skapa förändring.

Ett av Tillväxtverkets uppdrag har under flera år varit att stärka kommuner som har olika utmaningar. En del av satsningen handlar om att skapa möjligheter för fler företag att utvecklas. Andra kommuner arbetar, till exempel, för att unga ska se sin framtid i kommunen.

Utvecklingsguiden kommer successivt byggas ut med fler exempel och metoder

- När vi träffar kommunerna säger alla att de ser möjligheter att utvecklas, men de har ont om tid, personal och pengar för att jobba fram nya metoder. Resursbristen gör att många kommuner jobbar med att ”släcka bränder” i stället för att hinna jobba långsiktigt och strategiskt. Här vill vi, som har nationell utblick, bidra, säger Maria Engström, projektledare för Utvecklingsguiden.

Utvecklingsguiden kommer att byggas ut successivt – flera exempel och metoder kommer att adderas över tid.

- De exempel från kommuner som lyfts fram i Utvecklingsguiden kan peka på konkreta resultat, så som förbättrat resultat i nöjd kund-index eller synliggjord köpkraft i kommunen, säger Maria Engström.

Utvecklingsguiden är ett led i arbetet att nå Tillväxtverkets mål om att alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling.


Tre exempel och metoder från Utvecklingsguiden

Dellenbygden visar vad en tia kan betyda
I Dellenbygden utanför Hudiksvall är köpkraften nästan en miljard. Men bara en tredjedel handlas i trakten. Att arbeta med lokal ekonomi kan göra stor skillnad för bygden.
Läs artikeln här.

Örnsköldsvik skapar mötesplats i bygden
Örnsköldsviks kommun har arbetat framgångsrikt med att skapa servicepunkter i butiker eller mackar och stärker dem som mötesplatser.
Läs artikeln här.

Flen satte turismen på framtidskartan
Turismen är redan stor i Flen. Och den kan öka ännu mer. Med ett tydligt besöksperspektiv i sin nya översiktsplan underlättade kommunen för medborgare, företag och besökare.
Läs artikeln här.

Tillväxtverkets Utvecklingsguide finns här – Gå till Utvecklingsguiden


För mer information, kontakta:

Maria Engström, maria.engstrom@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter och mer information om Tillväxtverkets arbete med att stärka kommuner:

Läs mer: Utveckla företagsklimatet

Läs mer: Stärka landsbygdskommuner

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191