Gå direkt till innehåll
Krångliga regler största hindret för gröna näringar

Pressmeddelande -

Krångliga regler största hindret för gröna näringar

Företag inom jordbruk, skog och fiske upplever regler inom miljö, plan- och bygg samt branschspecifika regler som krångliga och ett hinder för tillväxt. Det visar Tillväxtverkets rapport Växtkraft för de gröna näringarna.

Nästan hälften av företagen inom de gröna näringarna upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Andelen är betydligt högre inom de gröna näringarna, jämfört med företag i övriga branscher.

Miljöregler, plan- och byggregler samt branschspecifika regler sticker ut. Det visar siffror från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 som för första gången undersöker företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

– De gröna näringarna omfattas av en hel del regler från olika håll. En del EU-regler kan upplevas som svåra att anpassa till den svenska verkligheten, säger Olof Dunsö, projektledare för undersökningen.

När det gäller finansiering är det en högre andel av företag inom de gröna näringarna som sökt och blivit beviljade lån och krediter samt offentliga stöd och bidrag. Särskilt gäller det jordbruk. När det gäller offentliga stöd och bidrag kan det förklaras med att många av EU-stöden ska främja just jordbruket.

– Vi står inför stora förändringar i framtiden. Det handlar om klimatet, en växande befolkning och att mark behöver användas effektivare. Det är därför viktigt att stödja företag som vill utvecklas med hänsyn till de här förändringarna, säger Olof Dunsö.

Mer om Växtkraft för de gröna näringarna

Rapporten Växtkraft för de gröna näringarna

Mer information:

Olof Dunsö 08-681 92 14

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191