Gå direkt till innehåll
Kulturföretag är mer innovativa och digitala

Pressmeddelande -

Kulturföretag är mer innovativa och digitala

Företagen i de kulturella och kreativa näringarna är dubbelt så digitala och exporterar mer än andra branscher. De är också mindre beroende av platsen där de verkar, visar Tillväxtverkets nya rapport Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa. Rapporten släpps på konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.

Kulturföretagen satsar på en större marknad än andra företag. De tänker nationellt och ofta även internationellt. Framgångsfaktorn är att de är mer innovativa och digitala. Det digitala försprånget märks särskilt när det gäller deras produktion och försäljning, säger Therese Wallqvister, analytiker på Tillväxtverket.

Sverige har 130 000 kulturella och kreativa företag och de ökar stadigt. De ökar också i hela landet. Tillsammans bidrar de med 3,1 procent av BNP. Utmärkande för denna bransch är soloföretagare, alltså företag med noll anställda. Kulturföretagare känner att de har brist på tid för sin kärnverksamhet och denna upplevelse har ökat tydligt sedan förra gången vi gjorde undersökningen, 2014.

Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa är en del av Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 där 10 000 företag har svarat. Kunskapen från rapporten ger underlag till flera rekommendationer. Det finns till exempel behov av att skapa ett stöd som gör det lättare för denna bransch att hitta nya försäljningskanaler internationellt och öka sin export.

– Kulturföretagare har gått före och visat vägen till det som kallas gigekonomi, alltså att ta korta uppdrag (gig) istället för att vara anställda. Det gör att dessa företagare kan sitta på en del av lösningen till näringslivets behov av kompetensförsörjning, säger Therese Wallqvister på Tillväxtverket.

Rapporten - Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa

Webbartikel - Kulturföretag mer digitala och exporterar mer

Om Tillväxtverket på Folk och Kultur

Statistik om kulturella och kreativa näringar

Mer information:

Therese Wallqvister, analytiker 08-681 66 27

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material