Gå direkt till innehåll
Kulturföretagande växer och exporterar för miljarder

Pressmeddelande -

Kulturföretagande växer och exporterar för miljarder

I Sverige finns det 128 000 verksamheter inom kulturella och kreativa näringar som bidrar med drygt 20,5 miljarder kronor till landets varuexport. Det visar Kreametern, ny nationell statistik som fem myndigheter har sammanställt för första gången.

För första gången finns nu nationell statistik för de kulturella och kreativa näringarna som visar hur dessa näringar påverkar svensk ekonomi och hur många verksamheter det finns i varje län.

De kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP var minst 130 miljarder kronor eller 3,1 procent år 2015 men sannolikt högre eftersom tjänsteexporten för närvarande inte går att mäta.

Antalet verksamheter inom kulturella och kreativa näringar har ökat i samtliga län i Sverige de senaste fem åren. Ökningen är relativt sett störst på Gotland, och med flest antal verksamheter i Stockholms län.

Det har skett en ökning i flera branscher, till exempel inom Arkitektur, Dataspel och Film & TV.I några branscher har antalet verksamheter minskat, till exempel inom Konst, Press och Reklam.

Könsfördelningen mellan de som arbetar inom kulturella och kreativa näringar i hela Sverige är ganska jämn. Inom några branschkategorier är männen i majoritet, till exempel inom musik.

-Med en förbättrad statistik för de kulturella och kreativa näringarna kan aktörer inom både det offentliga och näringslivet göra relevanta analyser av utvecklingen. Den ekonomiska statistiken utgör därmed ett utmärkt verktyg för strategiska val för internationalisering och export, säger EU- och Handelsminister Ann Linde.

Fakta om Kreametern:

  • Statistiken i Kreametern har tagits fram i samverkan mellan Tillväxtverket, Kulturanalys, Tillväxtanalys, Kulturrådet och Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.
  • Det är första gången som officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar presenteras. Branschaktörer och regioner har länge efterfrågat den här statistiken eftersom det har saknats jämförbart statistiskt underlag som grund för strategiska utvecklingsbeslut. Det har också saknats en nationell definition av näringsområdet.
  • Den nya nationella statistiken finns på Tillväxtverkets webbplats med möjligheter till egna sökningar på till exempel län och branschkategorier.

Mer information:

Klas Rabe, programansvarig kulturella och kreativa näringar, 08-681 65 34

Fakta om uppdraget:

  • Sveriges exportstrategi beslutades av regeringen i september 2015 och innehåller totalt 22 insatser för att öka svensk export samt landets attraktionskraft för investeringar, turism och talanger. En av delinsatserna är att tillsammans med berörda aktörer genomföra en satsning för att öka internationaliseringen inom de kulturella och kreativa näringarna samt främja kulturdriven export.
  • Regeringsuppdrag till Tillväxtverket att fastställa en definition av de kulturella och kreativa näringarna och utveckla mätmetoder och modeller för att få fram relevant statistik som möjliggör en ekonomisk analys av utvecklingen för de kulturella och kreativa näringarna i Sverige.
  • Uppdraget sker i samverkan med Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens kulturråd och Statistiska Centralbyrån.
  • En delredovisning av uppdraget gjordes per den 30 november 2016 och en diskussion om vägval ägde rum i januari 2017 som resulterade i att modebranschen inkluderades i beräkningarna samt att slutleverans sker i november 2017 för att få med 2015 års siffror.

Mer information:

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde, 072-708 16 27

Läs mer om Kreametern här

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191