Följ Tillväxtverket

Kvinnors företagande ökar i Blekinge

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2013 09:05 CET


Fler kvinnor blir företagare. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att antalet företag som drivs av kvinnor i Blekinge ökade med 14 procent från 2006 till 2010. Antalet anställda i kvinnors företag i Blekinge ökade med 17 procent.

I hela landet ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 13 procent mellan 2006 och 2010, medan antalet företag som drivs av män steg med sju procent under samma period.

Nettoomsättningen i kvinnors företag i riket ökade med 38 procent och antalet sysselsatta steg med 22 procent. Även lönenivån i företagen ökade med 44 procent mellan 2006 och 2010. Nettoomsättningen totalt i kvinnors företag 2010 uppgick till 364 miljarder kronor.

Den 30 januari arrangerar Region Blekinge tillsammans med Tillväxtverket en regional konferens under temat Vägar till ett dynamiskt näringsliv.

Plats och tid: Blekinge Tekniska Högskola, Multisalen, klockan 9.00-13.00

Media är välkomna till konferensen den 30 januari 2013 kl. 9-13. Arrangörer och föreläsare är tillgängliga i samband med paus 10.45-11.00 samt efter klockan 13.00.

Länk till programmet: http://www.regionblekinge.se/region-blekinge-(svenska)/det-haer-goer-vi/kalender/vaegar-till-ett-dynamiskt-naeringsliv.aspx

Ytterligare information: 

Anna Norlin, Tillväxtverket, 08-681 65 25 

Catharina Rosenquist, Region Blekinge, 0455-30 50 29

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Att ta fram och sprida statistik är ett sätt att synliggöra kvinnors företagande. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .
Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg