Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvinnors tjänsteföretag driver på tillväxten

Antalet tjänsteföretag ökar i Sverige och kvinnorna står för en stor andel av de nya företagen. Antalet tjänsteföretag som drivs av kvinnor ökade med 35 procent mellan 2002 och 2008. Under samma period minskade antalet tjänsteföretag som drivs av män med fem procent.

 Det visar den nya faktabroschyren Tjänstesektorn – kvinnors och mäns företag. Drygt 18 000 företagare med 0-49 anställda har tillfrågats i enkätstudien, som genomförts av Tillväxtverket i samarbete med SCB.

 Kvinnor driver cirka 29 procent av alla landets företag, men i tjänstesektorn driver kvinnor fler företag, cirka 37 procent av tjänsteföretagen med upp till 49 anställda.

 Mest nöjda med sin försörjning är de som verkar inom hälso- och sjukvård och kunskapsintensiva tjänster. Hälso- och sjukvård är också den bransch där företagandet är jämt fördelat mellan kvinnor och män, 47 procent av företagen drivs av kvinnor och 53 procent av män.

 - Tillväxt är möjlig först när företag är lönsamma. Hälso- och sjukvård och kunskapsintensiva företagstjänster är några av de branscher som det finns stora möjligheter att satsa på och utveckla framöver, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 Tjänsteföretag med 0-49 anställda är fler än i sektorerna handel, tillverkning och bygg tillsammans. Antalet heltidssysselsatta i tjänstesektorns företag med 0-49 anställda är nära 313 000 personer.

 Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande, som under 2007-2009 har nått över 86 000 företagare eller blivande företagare. Programmet handlar om att göra nytta för de kvinnor som nu driver företag, att göra företagandet mer möjligt för kvinnor i dag och i framtiden samt att göra kvinnors företagande mer synligt, t.ex. genom ta fram och sprida fakta och statistik samt arbeta med attityder och förebilder. Läs mer om programmet på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .

 

 Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, programansvarig Tillväxtverket 08-681 65 87

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material