Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Län kan söka pengar till lokala servicelösningar i glesbygd

Länen och regionerna har möjlighet att söka mer pengar för att utveckla den lokala servicen i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets uppdrag att stimulera lokala servicelösningar förlängs till och med 2013. Kvar i potten finns totalt 11 miljoner kronor. 

Hittills har Tillväxtverket beviljat 18 serviceprojekt i olika delar av landet. Dessa har fått finansiering för 6 av totalt 17 miljoner kronor som ingår i satsningen. Det handlar om allt från att lösa kontanthantering i livsmedelsbutiker i Stockholms skärgård till servicesamarbete med Norge, vilket sker i Strömsunds kommun i Jämtland.

Västerbotten är det län som har visat störst intresse för att söka projektmedel till lokala servicelösningar. Där drivs nu fyra projekt, varav ett är länsövergripande. Det handlar bland annat om samordnade transporter för livsmedel och nya tekniklösningar för beställning och utlämning av varor.

- Några län och regioner visar ett starkare intresse än andra. Med tanke på hur betydelsefullt det är för glesbygder att utveckla lokal service, hoppas jag att fler län ser möjligheterna som det här initiativet ger, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Läs mer om beviljade projekt på: www.tillvaxtverket.se/service

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. En av insatserna är programmet Lokala servicelösningar. Sedan 1 februari 2011 går det att söka projektmedel för att utveckla lokal service i gles- och landsbygder. Programmet omfattar totalt 17 miljoner kronor. Tillväxtverket fördelar också 80 miljoner kronor under fyra år till kommersiell service i gles- och landsbygder. Pengarna fördelas till länen, som i sin tur beslutar om olika insatser. 

Ytterligare information

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Annika Lidgren, Regional samverkan och landsbygdsutveckling 08-681 96 04

 

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material