Följ Tillväxtverket

Landsbygdsuppdraget - Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2018 17:58 CEST

En bred satsning på alla företag i Sveriges landsbygder för att skapa en hållbar tillväxt och bidra till att stärka attraktiviteten på landsbygden. Så kan förslagen sammanfattas i den rapport som Tillväxtverket i dag 15 oktober lämnar till Regeringen i det så kallade Landsbygdsuppdraget.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att föreslå näringslivsinsatser som stärker företagens konkurrensförmåga i Sveriges landsbygder. Den indikativa budgeten för uppdraget är 860 miljoner kronor under två år (2019-2020).  

Uppdraget innehåller fyra delar kring landsbygdsutveckling. Den första rapporten som nu lämnas handlar om näringslivsinsatser och insatser för besöksnäringen. Den andra rapporten levereras den 15 november med förslag på samordning och metodikstöd för landsbygdsanalyser.

Utgångspunkten är att bidra till en hållbar tillväxt runt om i landet och stödja ett hållbart företagande. Insatserna riktar sig till företag inom alla branscher som är verksamma i Sveriges landsbygder.

Flera av förslagen handlar om att företagen i Sveriges landsbygder bättre ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. De ska också få stöd för att utveckla kunskap kring och investera i ny teknik

Rapporten innehåller också förslag om att stärka besöksnäringen. Konkret föreslås bland annat satsningar på företagskluster, affärsutvecklingscheckar och cykelleder. Dessutom föreslår rapporten satsningar på testbäddar i landsbygden.

Rapporten Landsbygdsuppdraget - Förslag på näringslivsinsatser och besöksnäring finns som ett bifogat dokument.

Mer information:

Tim Brooks, avdelningschef Företag 08-681 91 25

Helena Nyberg-Brehnfors, chef enheten Entreprenörskap 08-681 96 37