Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mångfald av företag inom hemtjänsten

Sedan valfrihetssystem inom vård och omsorg infördes har många nya små hemtjänstföretag startat i landets kommuner. Utvecklingen ser inte likadan ut inom sjukvården. Där lockar vårdvalet främst företag som driver flera enheter. En tredjedel av de undersökta vårdcentralerna tillhör större koncerner.

 Det visar en ny lägesrapport om företagande inom vård och omsorg som genomförts av Tillväxtverket och Tillväxtanalys. De två myndigheterna har ett gemensamt uppdrag att följa utvecklingen och öka kunskapen om förutsättningar för företagande och mångfald inom vård och omsorg. Uppdraget sträcker sig till och med 2012.

 De undersökta företagen som driver hemtjänst är mycket små, och ungefär en tredjedel startade när möjligheten att bedriva biståndsbedömd hemtjänst uppstod. Övriga har i hög utsträckning utökat sin befintliga verksamhet, som är äldreomsorg eller hushållsnära tjänster, och fått ett affärsområde till när valfrihetssystemet infördes.

 En enkätstudie har gått ut till samtliga godkända privata vårdcentraler i vårdval Halland, Kronoberg och Västmanland och visar en delvis annan bild. Det är betydligt vanligare att företagen driver flera vårdcentraler och en tredjedel tillhör större koncerner med verksamhet i flera landsting.

 Företagen som driver vårdcentraler upplever att det finns flera svårigheter i vårdvalsystemet. Endast ett par verksamhetschefer anger att deras företag planerar att växa genom etablering på flera orter. Hemtjänstföretagen däremot är mer positiva och ser optimistiskt på framtiden. Fler än hälften av dessa företag planerar för expansion till en eller flera kommuner under de närmaste två åren.

 Undersökningen visar att det är i större utsträckning borgerligt styrda stora kommuner som har privata leverantörer inom biståndsbeprövad hemtjänst. Men, av de kommuner som planerar att införa valfrihetssystem är det fler som styrs av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 Ytterligare information

Övergripande frågor:

Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys 010-447 44 10

Anna Bünger, avdelningschef Tillväxtverket 08-681 96 77

 

Frågor om lägesrapporten:

Johanna Essemyr Pauldin Tillväxtverket 08-681 9163

Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys 010-447 4472

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material