Gå direkt till innehåll
Mer kunskap behövs om hållbar turism och flyg – ny rapport

Pressmeddelande -

Mer kunskap behövs om hållbar turism och flyg – ny rapport

Flyget har stor betydelse för svensk besöksnäring. Ungefär 60 procent av de utländska gästnätterna kan tillskrivas flyget. Samtidigt ökar utsläppen i absoluta tal trots tekniska framsteg, visar rapporten Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige.

Rapporten har gjorts av konsultföretaget Copenhagen Economics och beställts av Tillväxtverket inom ramen för samarbetet i Besöksnäringens myndighetsgrupp, där 16 myndigheter och statliga bolag medverkar. Syftet är att kartlägga kunskap och forskning om sambanden mellan turism, flygtransporter och hållbar utveckling.

Tekniska framsteg och ökad effektivitet har gjort att flygets utsläpp per passagerare har minskat. Å andra sidan har det ökade flygandet gjort att utsläppen i absoluta tal har ökat. De officiella prognoserna för svensk del pekar på ett ökat antal resenärer men minskade utsläpp i Sverige.

Enligt rapporten behöver mer göras för att minska utsläppen. Tekniska framsteg, effektivare flygmetoder och bättre flygtrafikplanering kan bidra till minskade utsläpp från flyget. Men det är inte tillräckligt för att nå de mål som satts upp. En ökad användning av fossilfria flygbränslen är ett sätt att minska flygets klimatpåverkan. För att det ska bli verklighet krävs flera åtgärder för att främja storskalig produktion.

-Flygtransporter spelar en viktig roll för vårt land som internationellt besöksmål. Då transporter är en grundförutsättning för turism, som bygger på att människor förflyttar sig, behövs kunskap om och förståelse för hur hållbar utveckling kan ske givet ett stort beroende av transporter, säger Erika Rosander, ansvarig för myndighetsgruppen för besöksnäring på Tillväxtverket.

En av slutsatserna i rapporten är att det behövs mer kunskap om den samlade samhällsekonomiska effekten av ökat/minskat flygande och turism och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja ett så hållbart resande som möjligt.

Rapporten Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige

Om Tillväxtverkets arbete för turism och besöksnäring

Om Besöksnäringens myndighetsgrupp

Mer information:

Erika Rosander 08- 681 65 18

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191