Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mindre samverkan men många innovativa företag

För att möta nya krav från kunderna måste små och medelstora företag utvecklas genom innovation och samverkan. Sex av tio företag är innovativa, men samtidigt minskar samverkan mellan företagen.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011. Undersökningen bygger på svar från cirka 20 000 små och medelstora företag. I dag, tisdag, presenteras den tredje rapporten från undersökningen; Företagande i Sveriges regioner.

Tillväxtviljan hos företagen i landet är stark. Hela 85 procent av företagen i vissa regioner vill växa. Men det finns stora regionala variationer när det gäller innovation och samverkan. Samverkan mellan företag har minskat från 54 procent 2002 till 43 procent 2011.

-Det här pekar på behovet av en breddad innovationspolitik. Företagen väljer olika vägar till stärkt konkurrenskraft och detta bör återspeglas i innovationsstrategier på såväl regional som nationell nivå, säger Christina Lugnet, generaldirektör på Tillväxtverket.

Företagande i Sveriges regioner är den sista av totalt tre rapporter från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011. Hösten 2011 presenterades den första, Tillväxtmöjligheter och hinder för svenska små och medelstora företag. I februari 2012 presenterades den andra rapporten, Internationalisering i svenska små och medelstora företag.

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Företagens villkor och verklighet 2011 är en av Europas största och mest omfattande företagarundersökningar riktad till små och medelstora företag. Cirka 20 000 små och medelstora företag i hela landet har svarat på frågor om hur de upplever sin verklighet inom områden som tillväxt, internationalisering, regelförenkling och hållbarhet.

 

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör, 08 681 91 10

Viktor Jedeskog, projektansvarig, 08 681 96 36

Frida Andersson, rapportförfattare, 08-681 96 68

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material