Gå direkt till innehåll
Möjligt för skärgårdsturister att ta ut pengar

Pressmeddelande -

Möjligt för skärgårdsturister att ta ut pengar

Nu är det möjligt för både bofasta och turister att ta ut pengar på Utö i Stockholms skärgård. I ett pilotförsök testar Tillväxtverket en ny kontanthanteringslösning via livsmedelsbutiker. Hittills har försöket slagit väl ut och den nyinstallerade uttagsautomaten på Utö har redan haft fler besök än väntat. 

 Tillgång till kontanter är ett stort problem i många skärgårds- och fjällområden. Ett sätt att lösa problemet kan vara uttagsautomat i livsmedelsbutik. I samarbete med ICA och ICA-banken gör Tillväxtverket ett första försök i Stockholms skärgård denna sommar. Lösningen är mobil och kommer i vinter att flyttas till en fjällort. Totalt omfattas fyra orter och butiker av försöket.

 - Det är viktigt för de små företagen att turisterna har tillgång till kontanter så att de kan handla i de mindre butikerna. Vi vill visa på ett möjligt sätt att lösa problemen, säger Christina Lugnet, Tillväxtverkets generaldirektör.

 Tillväxtverket har regeringens uppdrag att testa nya lösningar inom kommersiell och offentlig service. Skärgårds- och fjällområden har identifierats som särskilt utsatta när det gäller problematik med kontanthantering. Flera av dessa områden kännetecknas av en växande besöksnäring med högt tryck säsongsvis. Där finns också många små- och microföretag. Dessa har inte alltid råd att installera eller abonnera på kortlösningar, vilket gör att behovet av kontanter är större än i andra områden.

 

Ytterligare information:

Bertil Westerlund, Tillväxtverket, 08-681 96 82

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191