Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Norrtäljeföretag säljer miljöteknik till Moldavien

Ett miljöteknikföretag från Norrtälje installerar en hållbar värmeanläggning på en idrottsskola i Moldavien. Miljoninvesteringen är en av flera satsningar i västra Balkan, Kina och Afrika som finansieras av biståndsmyndigheten Sida och beslutas av Tillväxtverket.

 Norrtäljeföretaget Solarus AB utvecklar och säljer solenergiprodukter för hushåll och industrier. En idrottsskola i Drochia i Moldavien har beviljats 2,9 miljoner kronor i stöd av Tillväxtverket för att Solarus AB ska installera en miljömässigt hållbar värmeanläggning. Skolan bidrar med 1,8 miljoner kronor till projektet. Syftet är bland annat att öka medvetenheten i Moldavien om möjligheterna att investera i miljövänliga alternativ.

 Projektet ingår i Tillväxtverkets satsning DemoMiljö där företag, myndigheter, kommuner och institutioner får möjlighet att pröva ny miljöteknik i några av Sidas samarbetsländer. Sammanlagt har Tillväxtverket i den senaste beslutsomgången beslutat att fördela 19,4 miljoner kronor till nio demonstrationsprojekt och åtta förstudier.

Från den 1 augusti finns det möjlighet att söka nya stöd för miljöteknik från DemoMiljö. I den nya ansökningsomgången prioriteras insatser i Sydafrika, Botswana, Namibia, Kina och Indonesien.

DemoMiljö är ett gåvobaserat stöd till moderna miljötekniska lösningar inom hållbar stadsutveckling och förnyelsebar energi. DemoMiljö ger mottagarländerna en möjlighet att pröva moderna miljötekniska lösningar och företag en möjlighet att demonstrera sitt kunnande och sina produkter. DemoMijö drivs av Tillväxtverket och finansieras av Sida.

 Ytterligare information:

 Nadja Berger, Tillväxtverket 08- 681 92 58

Lars Nilsson-Dag, Solarus AB, Norrtälje 070-689 39 90

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191