Följ Tillväxtverket

Ny ordförande i Regelrådet

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2019 13:13 CEST

Elisabeth Thand Ringqvist är ny ordförande i Regelrådet från och med 2 maj 2019. Hon har bland annat en bakgrund som vd på Företagarna och konsult på McKinsey.

Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag. Elisabeth Thand Ringqvist var som politiskt sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson själv med och formade Regelrådet 2008.

Regelrådet är i dag ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket och ledamöterna utses av regeringen. Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till regler som kan få effekter av betydelse för företag.

Erfarenheter från andra länder visar att en oberoende granskning av tillkommande regler minskar onödigt regelkrångel. Elisabeth Thand Ringqvist startade sitt första företag som 20-åring och är i dag också affärsängel och investerare i startupbolag.

Om Regelrådet