Gå direkt till innehåll
Ny rapport från Tillväxtverket: Hållbart företagande

Pressmeddelande -

Ny rapport från Tillväxtverket: Hållbart företagande

Tillväxtverket har idag släppt en ny rapport om hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag. Den visar på vikten av att fortsätta stödja företagen i deras arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Idag presenterades rapporten ”Hållbart företagande” av Tillväxtverket. Den har undersökt miljö- och hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag och bygger på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet som omfattar 16 000 företag. Rapporten presenterades på ett frukostseminarium om hållbarhet, där bland annat Tillväxtverkets Generaldirektör Gunilla Nordlöf och Företagarnas VD Günther Mårder deltog.

Hållbara arbetssätt med ett smart användande av resurser och kloka investeringar är en viktig fråga för framtidens företagande. De flesta stora företag har idag ett aktivt hållbarhetsarbete, men rapporten visar att småföretagen ligger efter, deras miljöarbete minskar. Småföretagen utgör en viktig och relativt stor del av det svenska näringslivet. Att även de lyckas med sitt hållbarhetsarbete är därför en viktig faktor för att behålla svensk konkurrenskraft.

Vartannat företag har någon form av hållbarhetsarbete idag. De små och medelstora företag som har ett aktivt hållbarhetsarbete har i genomsnitt en högre tillväxtvilja, är mer innovativa och mer internationaliserade än andra företag. De största utmaningarna företagen upplever i sitt hållbarhetsarbete är att det saknas offentligt stöd samt att många inte ser någon affärsnytta med arbetet.

Tillväxtverket vill gå vidare i arbetet och se över det faktum att många företag känner sig sakna stöd från det offentliga, en utmaning som måste bemötas. Tillväxtverket kan tillsammans med andra aktörer bidra mer i arbetet med kunskap, peka på behov av insatser som riktar sig till de små och medelstora bolagen och verka samordnande för sådana insatser.

Generaldirektör Gunilla Nordlöf kommenterar:

- Hållbarhet är en viktig konkurrensfråga för hela näringslivet, och vi behöver de små och medelstora företagen med i det arbetet. Det offentligas uppgift är att komma med stöd och förslag på insatser som kan underlätta arbetet. Tillväxtverket är glada över att kunna bidra med viktig kunskap i dessa frågor.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191