Gå direkt till innehåll
Foto: Maskot
Foto: Maskot

Pressmeddelande -

Ny toppnotering för svensk turism

Svensk turism fortsätter att öka. Under 2023 noterades totalt 68,5 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2022. Störst är ökningen bland utländska gästnätter, vilka har ökat med 10,9 procent. Andelen svenska gästnätter har däremot minskat med 1,9 procent under samma period.

- Svensk turism påverkas av att svenska hushåll har fått ökade kostnader och därmed mindre pengar att spendera på resor och nöjen. Samtidigt ser vi att den utländska turismen gynnats av att den svenska kronan försvagats, och att besök från länder som haft en gynnsam valutakurs ökade. För tyskar, danskar och finländare upplevs nu Sverige som billigt, och vi ser effekten av detta i regioner som ligger nära dessa länder, säger Patrik Svensson, statistiker på Tillväxtverket.

Våra nordiska grannländer Danmark och Finland står för den största ökningen procentuellt. Danska gästnätter ökade med 36,5 procent och Finland ökade med 24,8 procent. Norge däremot minskade med 5,2 procent. Tyskland som är den största utländska marknaden för gästnätter i Sverige ökade med 8,9 procent och bidrog till att utländska gästnätter ökade.

Hotellbranschen var den stora vinnaren under 2023 och ökade antal gästnätter med 4,5 procent. Resterande anläggningstyper som vandrarhem, stugbyar och campingplatser har alla minskat från föregående år. Bland utländska gäster har hotellbesöken ökat med 15 procent och de inhemska gästnätterna ökat med 1,3 procent.

Geografiska skillnader
Under 2023 ökade gästnätterna i 10 av Sveriges län. 11 av de 21 länen hade en negativ utveckling. Det är generellt storstadslänen som har haft den högsta tillväxten i gästnätter. Stockholms län växte mest med 5,5 procent, Skånes län med 4,4 procent och Uppsala län med 4,3 procent.

Bland de län som tappade mest var det en större geografisk variation. Jämtland drabbades hårt av en minskning av svenska hotellnätter och hade procentuellt sett den största minskningen av antal gästnätter med -10,2 procent. Gotland minskade med -7,8 procent och Gävleborg tappade -5,1 procent.

På Tillväxtverket statistikportal kan du följa utvecklingen av gästnätter, logiintäkter, beläggningsgrad fördelat per månad och läns- eller kommunal nivå.

Om statistiken:
Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för kommersiella boendeanläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser).

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar.

Statistiken för 2023 är preliminär och den slutgiltiga statistiken fastställs 4 april.

För mer information kontakta:

Patrik Svensson, statistiker Tillväxtverket
E-post: patrik.svensson@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 97 45

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191