Gå direkt till innehåll
Nya insatser för företagande och arbete genom sociala företag

Pressmeddelande -

Nya insatser för företagande och arbete genom sociala företag

Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra flera insatser för arbetsintegrerande sociala företag. I satsningen ingår bland annat affärsutvecklingscheckar, stöd och insatser för att stärka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringsuppdraget kommer från både arbetsmarknads- och näringsdepartementet och omfattar 60 miljoner kronor för perioden 2016-2018. Insatserna genomförs i samråd med Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Här är några av insatserna:

  • Skapa eller stärka samverkan och stödstrukturerna kring de arbetsintegrerande sociala företagen regionalt och lokalt
  • Regionala insatser för att stärka förutsättningarna att starta, driva och utveckla arbetsintegrerade sociala företag
  • Förbereda och ge underlag till arbetsmarknadsutbildningar för start av arbetsintegrerade sociala företag
  • Affärsutvecklings- eller kompetensutvecklingscheckar riktade till arbetsintegrerade sociala företag för affärs- och kompetensutveckling
  • Stöd till start av arbetsintegrerade sociala företag med målet att skapa integration genom arbete för och med nyanlända
  • Studier för ökad kunskap om arbetsintegrerade sociala företags resultat och effekter

Fakta om arbetsintegrerande sociala företag:

Näringsverksamhet där målet är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. Företagen återinvesterar sina vinster i egen eller liknade verksamheter, skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt och är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Totalt finns i dag 358 arbetsintegrerande sociala företag i landet. Dessa företag sysselsätter närmare 10 310 personer. Vanligast är att arbetsintegrerande sociala företag drivs som ekonomiska föreningar. Men de kan även drivas som ideella föreningar, stiftelser eller aktiebolag. Företagen har verksamhet i branscher som försäljning, hotell och restaurang, hushållsnära tjänster och bygg och fastighetsservice.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av våra uppdrag är att arbeta för ett öppet näringsliv med en mångfald av företagare i olika branscher och olika företagsformer, vilket bidrar till stärkt innovationsförmåga och konkurrenskraft.


Mer information:

Eva Carlsson, programansvarig, 08-681 92 23

Tillväxtverket om arbetsintegrerande sociala företag, ASF

Sofisam; en webbplats för arbetsintegrerande sociala företag

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191