Gå direkt till innehåll
Ökad internationalisering bland svenska företag

Pressmeddelande -

Ökad internationalisering bland svenska företag

Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade, men endast fyra procent av företagen exporterar utanför Europa.

Det visar Tillväxtverkets stora företagarundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014. Totalt 27 procent av de små och medelstora företagen är internationella, denna andel har ökat under den senaste treårsperioden. Högst andel finns i branscherna Handel, Information och Kommunikation och Tillverkning.

Internationella företag är ofta mer produktiva och har en högre tillväxtvilja. Samtidigt upplever dessa företag också en ökad konkurrens. Hinder kopplat till internationalisering skiljer sig åt beroende på vilken bransch, företagsstorlek eller hur moget företaget i fråga är. De yngsta företagen ser tillgång till finansiellt kapital som ett större tillväxthinder.

De regionala skillnaderna är stora när det gäller små och medelstora företags internationalisering. Störst andel internationella företag finns i sydvästra Sverige och i storstadsregionerna. Storstadskommuner har en högre andel internationella företag, medan skillnaderna mellan tätort och landsbygd är relativt små.

- Tjänsteexporten är en viktig tillväxtmotor för svensk ekonomi och allt fler arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. Det här är viktig kunskap i vårt arbete med att skapa goda tillväxtförutsättningar för företagen, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Länsuppdelad statistik och fler diagram från undersökningen finns på www.tillvaxtverket.se/faktaochstatistik .

Företagens villkor och verklighet 2014 är en av Sveriges största och mest omfattande enkätundersökningar riktade till små och medelstora företag. Sammanlagt 16 000 företag i Sverige har svarat på enkäten. Tillväxtverket har tidigare genomfört undersökningen 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014. Undersökningen ger svar på hur företagen ser på områden som tillväxtmöjligheter, internationalisering, innovationskraft och hinder för tillväxt. Med internationalisering menas företag som driver export, import, samverkar med andra utländska företag, tillhör en utländsk företagskedja eller har verksamhet utomlands. I undersökningen ingår företag som har upp till 250 anställda.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ta fram fakta och statistik för att öka kunskapen om vilka behov och utmaningar som Sveriges små och medelstora företag möter. Läs mer på www.tillvaxtverket.se . Följ oss på twitter.com/tillvaxtverket .

Ytterligare information:

Martin Daniels, rapportförfattare Näringslivets internationalisering tar nya vägar, Företagens villkor och verklighet 2014

08-681 66 39

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material