Gå direkt till innehåll
Ökade regelhinder inom Bygg och Handel

Pressmeddelande -

Ökade regelhinder inom Bygg och Handel

Fler företag ser regler som ett stort hinder för tillväxt jämfört med 2014. Största ökningen står branscherna Bygg och Handel för. Upplevelsen av regler skiljer sig mellan branscher. Det visar Tillväxtverkets temarapport Förenkla för företagen.

Vart tredje år gör Tillväxtverket undersökningen Företagens villkor och verklighet, som bygger på svar från 10 000 små och medelstora företag. En del frågor handlar om vad som hindrar företag från att växa. Temarapporten Förenkla för företagen visar att företag som vill anställa i högre utsträckning upplever regler som ett tillväxthinder.

Största ökningen av andelen företag som ser regler som ett stort tillväxthinder finns inom branscherna Bygg och Handel. Inom Bygg har denna andel ökat med 8 procentenheter mellan åren 2014 och 2017, inom Handel med 6 procentenheter.

I alla län utom Örebro upplever företagen att det över tid har blivit enklare att vara företagare genom att regler som tillväxthinder har minskat sedan den första undersökningen 2008. Störst minskning mellan 2008 och 2017 står Gotlands län för med 14 procentenheter.

– Att företag vill växa och anställa betyder mycket för Sverige. Därför är det viktigt att regler och myndighetskontakter som tillväxthinder minskar. Ett kraftfullt sätt att förenkla är att utveckla smarta digitala tjänster i dialog med företagen, säger Anna Johansson, avdelningschef för Förenkling på Tillväxtverket.

Temarapporten tar också upp hur företag upplever kontakten med myndigheter och har delat upp det på kontakt med stat, länsstyrelse och kommun. Företagens nöjdhet i kontakten med myndigheter minskar och främst gäller det kontakten med länsstyrelserna. Men det ser olika ut i landet. När myndigheter satsar på att förbättra kontakter och förenkla för företag ger det resultat, visar undersökningen.

Temarapporten Förenkla för företag

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017

Mer information:

Anna Johansson, avdelningschef Förenkling 08-681 95 58

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191