Gå direkt till innehåll
Ökade skillnader i livskvalitet i landets kommuner - ny rapport

Pressmeddelande -

Ökade skillnader i livskvalitet i landets kommuner - ny rapport

Pendlingskommuner nära storstäder har högst livskvalitet, visar rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner? från Tillväxtverket och Reglab.

Pendlingskommunerna vinner på höga utbildningsnivåer, låg arbetslöshet och låga utsläpp. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat under de senaste fem åren.

Rapporten visar också att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och livskvalitet är svagt. Ekonomiskt välmående kommuner har inte högre livskvalitet än kommuner med svagare ekonomi.

– Det visar att kommunernas satsningar på tillväxt inte är tillräcklig som strategi för att höja livskvaliteten. Samtidigt är ekonomiska resurser ett viktigt medel för att kunna investera i sådant som tycks vara särskilt viktigt för livskvaliteten, som utbildning och kompetens, säger Emma Andersson, samhällsanalytiker på Sweco och rapportförfattare.

Enligt rapporten har männen högre inkomster och större ekonomiskt kapital, men kvinnor har högre livskvalitet och bättre framtidsutsikter än män. Skillnaderna mellan könen är extra tydliga inom utbildning. Fler kvinnor har avslutat gymnasieutbildning och satsar på högre utbildning.

–Vi har jobbat tillsammans med regionerna för att utveckla ett mått som ger en bättre helhetssyn på regional utveckling där vi även fångar framtidsperspektivet. Rapporten innebär att vi nu går från att mäta till att börja lära oss om regionernas unika förutsättningar att skapa livskvalitet i dag och för framtida generationer, säger Johanna Giorgi, hållbarhetsansvarig på Tillväxtverket.

BRP+ ett mätsystem för hållbar utveckling

BRP+ har utvecklats av svenska regioner och Tillväxtverket inom ramen för medlemsorganisationen Reglab. BRP+ är baserat på OECD:s ramverk Better Life och ger en helhetsbild av tillståndet i regionen. Måttet gör det möjligt att identifiera styrkor, svagheter och unika fördelar inom och mellan regioner och kommuner samt utveckling över tid.

Rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner?

Mätsystemet BRP+

Om Reglab

Mer information:

Emma Andersson, samhällsanalytiker Sweco 08-613 08 48

Johanna Giorgi, Tillväxtverket 08-681 65 24

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191