Gå direkt till innehåll
Anders Wijkman, en av experterna i den referensgrupp som delegationen har knutit till sig och Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Foto: Monica Nielsen
Anders Wijkman, en av experterna i den referensgrupp som delegationen har knutit till sig och Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Foto: Monica Nielsen

Pressmeddelande -

Producentansvar och skatter föreslås för en cirkulär ekonomi

Det behövs flera åtgärder för att ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi och dess referensgrupp tittar nu på vilka insatser som kan bli aktuella att ta vidare som förslag till regeringen.

Delegationen föreslår sex utmaningar: producentansvar för plast, skatt baserad på mängd återvunnet material, stärkt spårbarhet, green deals, designprinciper och förlängd garantitid. Nu inleds fördjupningsfasen i arbetet. Konkreta förslag ska finnas med i den rapport som delegationen lämnar till regeringen under det första kvartalet 2020.

- Vi vill se resultat och bidra aktivt till Sveriges omställning. Här har vi chansen att föreslå effektiva, och kanske obekväma, styrmedel och åtgärder som åstadkommer just detta. Det handlar om att våga pröva nya vägar, utvärdera, och skala upp," säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.

- Sverige är på efterkälken. Finland och Holland däremot har gjort massor för att befrämja en cirkulär ekonomi. Delegationens uppgift blir att visa vikten av en nationell strategi även i vårt land. Viktiga delar i strategin måste vara sänkt skatt på arbete och höjd skatt på uttag ur naturen - samt regler som gör att produkter designas för återbruk, säger Anders Wijkman, en av experterna i den referensgrupp som delegationen har knutit till sig.

Fakta om Delegationen för cirkulär ekonomi:
Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som är placerat hos Tillväxtverket. Syftet med delegationen är att skapa en kontaktpunkt mellan centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Andra uppgifter är att identifiera hinder och fungera som en kunskapskälla. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader.

Tidigare pressmeddelande om delegationens expertgrupp 190614

Mer information:
Åsa Domeij, ordförande 073-0774307

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191