Gå direkt till innehåll
Rabatt kan ge fler filminspelningar till Sverige

Pressmeddelande -

Rabatt kan ge fler filminspelningar till Sverige

Konkurrensen om inspelningsplatser för filmer är tuff. Dagens förutsättningar gör att Sverige missgynnas. Tillväxtverket och Filminstitutet föreslår i rapporten Fler filminspelningar till Sverige en produktionsrabatt för att förändra situationen.

Antalet filmproduktioner i Sverige ökar, men inte i samma takt som i flera andra EU-länder och länder utanför Europa. I dag erbjuder 27 stater i Europa produktionsincitament i någon form, liksom många delstater i USA med flera platser i världen. Nästa år väntas Sverige, Danmark, Luxemburg och Liechtenstein vara de enda länder i EU- och EES-området som inte har någon form av produktionsincitament.

Det här ger negativa konsekvenser och uteblivna effekter för kreativa näringar som film och tevebranschen, för regional tillväxt och för Sverigebilden i utlandet. På uppdrag av Regeringen har Tillväxtverket i samarbete med Svenska Filminstitutet utrett vad staten kan göra för att vända utvecklingen.

Förslaget ser i korthet ut så här:

  • Inför en produktionsrabatt som kan vara minst 25 procent och gälla för både svensk och inkommande produktion. Rabatten bör avse varor och tjänster som konsumeras i Sverige under produktionen.
  • För att säkerställa positiva samhällsekonomiska effekter går det att lägga till villkor om att en produktion har en viss minimibudget och samarbetar med svenska produktionsbolag.
  • Den myndighet som ska handlägga produktionsrabatten bör följa upp och validera produktionsrabattens effekter på kort och lång sikt.

En produktionsrabatt för filminspelningar leder till att konkurrensvillkoren för film i Sverige förbättras. Flera kulturella värden skapas, enligt rapporten. Platser där filmer har spelats in kan till exempel bli nya lokala kulturmiljöer och kulturarbetares möjligheter att jobba och försörja sig på hemmaplan ökar.

-Tillväxtverket har under flera år byggt kunskap om kulturella och kreativa näringar. Vår statistik visar att film- och tevebranschen har haft en svag tillväxt efter 2010. I den här rapporten visar vi tillsammans med Svenska Filminstitutet att branschen har fått sämre konkurrensvillkor till följd av ändrade internationella produktionsförutsättningar. Nu finns det förslag till förändringar som möter dessa utmaningar, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Rapporten Fler filminspelningar till Sverige

Videoklipp från pressträffen Så får vi fler filminspelningar till Sverige

Mer information:

Klas Rabe, områdesledare kulturella och kreativa näringar Tillväxtverket

08-681 65 34

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191