Gå direkt till innehåll
Rekordsommar för turismen

Pressmeddelande -

Rekordsommar för turismen

Fler än någonsin tidigare valde att semestra i Sverige den här sommaren. Övernattningarna passerade för första gången 25 miljoner. De utländska gästnätterna stod för den största relativa ökningen. Procentuellt var ökningen i Dalarna störst.

Antalet övernattningar ökade till 25 miljoner under juni, juli och augusti. Det är en uppgång med 3,4 procent jämfört med samma period i fjol. De utländska övernattningarna ökade med 6,6 procent medan de svenska steg med 2,1 procent. Av de utländska besökarna ökade antalet övernattningar från Tyskland, Nederländerna, Norge och Storbritannien mest.

Liksom förra sommaren ökade också logiintäkterna på hotell, vandrarhem och i stugbyar i nästan alla landets regioner. Under juni-augusti steg intäkterna mest i Stockholms län med 4,1 procent till 1,98 miljarder kronor. Procentuellt var ökningen i Dalarna störst; plus 14,1 procent.

Övernattningarna ökade mest i stugbyar följt av hotell och vandrarhem. På hotellen steg logiintäkterna under juni-augusti med drygt 262 miljoner kronor till 5,3 miljarder kronor. Antalet sålda rum ökade med två procent.

- Turismen är en viktig näring för Sveriges ekonomi. Med det kunskapsunderlag som turiststatistiken ger oss kan vi rikta insatser för att stärka turistföretagens konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.  

Fakta om siffrorna:

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i Sveriges alla län och regioner.

Mer om sommarturismen här

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turiststatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/turism . Följ myndigheten på https://twitter.com/tillvaxtverket .

Ytterligare information:

Dennis Bederoff, utvecklingsansvarig turiststatistik 08-681 96 10

Sofi Sjöberg, analytiker 80-681 65 20


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material