Följ Tillväxtverket

Sökes: Nya ambassadörer för kvinnors företagande

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2012 12:00 CET

Snart utses nya ambassadörer för kvinnors företagande för perioden 2013- 2014. Ambassadörerna väcker intresse för entreprenörskap och sprider kunskap om företagande genom att berätta om sina erfarenheter som företagare. Företagare kan anmäla sitt intresse under november.

Som en del i regeringsuppdraget Främja kvinnors företagande finns ett nätverk med cirka 800 ambassadörer i hela Sverige. De synliggör kvinnors företagande och inspirerar andra att se företagande som en möjlighet, genom att berätta sin historia och dela med sig av sina erfarenheter som företagare.

De nuvarande ambassadörernas uppdrag avslutas vid årsskiftet, därför behövs nya företagare för perioden 2013-2014. Befintliga ambassadörer kommer också att tillfrågas om de önskar fortsätta ytterligare en period.

Ambassadörerna åtar sig att utföra fyra ideella uppdrag under ett år. De besöker exempelvis skolor, ideella organisationer, nätverk eller har personliga möten med kvinnor som funderar på att starta företag.

Mer information finns på: www.ambassadorer.se

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag.
Tillväxtverket är en nationell myndighet. En av insatserna är att driva programmet Främja kvinnors företagande, som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .
Följ programmet på https://twitter.com/#!/kvinnftg

Ytterligare information:
Anneli Sjögren, Avdelningschef Entreprenörskap och Företagsutveckling
08-681 9691, anneli.sjogren@tillvaxtverket.se

Gunilla Thorstensson, Programansvarig Främja kvinnors företagande
08-681 6587, gunilla.thorstensson@tillvaxtverket.se

Bifogade filer

PDF-dokument