Gå direkt till innehåll
Sommarturismen 2016: Liten ökning av gästnätter och fler långväga besökare

Pressmeddelande -

Sommarturismen 2016: Liten ökning av gästnätter och fler långväga besökare

Sommarturismen växer i Sverige, men ökningen är svagare jämfört med fjolåret. Mest ökar långväga besökare medan övernattningar från våra grannländer minskar.

Sommaren 2016 uppgick antalet övernattningar vid svenska boendeanläggningar till 27,1 miljoner. Det var en marginell ökning på knappt 40 000 gästnätter jämfört med sommaren 2015.

De långväga besökarna till Sverige blir allt fler. Flest nya flerdagsbesökare kommer från Tyskland (+4 procent), Kina (+25 procent) och Storbritannien (+11 procent). Andelen besökare från grannländerna minskar; från Norge är minskningen två procent och från Danmark minus 14 procent.

Sommarturismen utvecklades åt olika håll i flera regioner. Dalarna och Gotland lockade flest nya besökare med en ökning på 77 000 besök vardera. I Västra Götaland och Halland däremot minskade antalet besök med 150 000 respektive 110 000 övernattningar.

De internationella gästernas fördelning runt om i landet visar också en splittrad regional utveckling. Flest nya utländska besökare hade Skåne (+53 000) följt av Stockholm (+40 000), Jämtland (+29 000) och Kalmar (+22 000).I Värmland (-60 000) och i Västra Götaland (-38 000) minskade de utländska övernattningarna mest i landet.

Kapaciteten för att kunna ta emot turister minskade nationellt under sommaren. Antalet bäddnätter sjönk med drygt en halv miljon jämfört med sommaren 2015.

Mer om statistiken här.

Ytterligare information:

Martin Daniels, analytiker 08-681 66 39

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turiststatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket utvecklar också näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap inom besöksnäringen.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191