Gå direkt till innehåll
Sommarturismens facit 2015: Fler besökare till nästan alla regioner - från nästan alla länder

Pressmeddelande -

Sommarturismens facit 2015: Fler besökare till nästan alla regioner - från nästan alla länder

Trots en kall och regnig inledning på sommaren valde fler än någonsin att besöka Sverige. Utländska övernattningar ökade med drygt nio procent över hela landet. Antalet utländska övernattningar ökade mest i Stockholms län, men procentuellt var ökningen störst i Östergötland.

Total ökade antalet övernattningar i Sverige till 26,8 miljoner under juni, juli och augusti. Det är en uppgång med nästan 1,4 miljoner eller 5,5 procent, jämfört med samma period förra året.De utländska övernattningarna ökade med drygt nio procent medan de svenska steg med fyra procent. Från de 30 länder som har flest besökare till Sverige, ökade övernattningarna från samtliga länder utom tre, Ryssland, Rumänien och Italien.

De långväga besökarna till Sverige har under de senaste två åren blivit allt fler. Sommaren 2014 ökade volymerna från de utom-europeiska länderna med nästan 20 procent och denna sommar med över 25 procent. I sommar har exempelvis övernattningarna ökat från länder som Kina +36 procent, Indien +25 procent samt USA + nio procent.

De nya besökarna har kommit till hela landet, men med nästan en halv miljon fler övernattningar ökade Stockholms län mest under sommaren. Den region som därefter lyckades bäst med att locka fler besökare var Skåne som ökade med drygt 210 000 övernattningar. Procentuellt ökade Östergötland och Örebro län mest.

Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade i nästan alla landets regioner. Under perioden juni-augusti steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 240 miljoner kronor till totalt 2,2 miljarder kronor. Totalt steg logiintäkterna i hela landet med nästan 700 miljoner kronor till 6,6 miljarder kronor, eller elva procent.

- Turismen är en viktig och växande exportmarknad för Sverige. Med den marknadskunskap som turismstatistiken ger kan vi bidra till att stärka turismföretagens konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Fakta om statistiken:

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Den visar bland annat antal övernattningar, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i Sveriges regioner. Mer om sommarturismen här

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turismstatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turismföretagande och entreprenörskap. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/turism

Ytterligare information:

Peter Terpstra, turismanalytiker 08-681 92 31

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191