Gå direkt till innehåll
South by Southwest, Austin, Texas: Små kreativa företag visar upp sig på en stor arena

Pressmeddelande -

South by Southwest, Austin, Texas: Små kreativa företag visar upp sig på en stor arena

Kulturella och kreativa företag är exportbenägna men upplever samtidigt hinder för att växa internationellt. Nu deltar några av dessa företag i The Swedish Affair på det globala evenemanget South by Southwest i Austin, Texas, USA.

The Swedish Affair är en mötesplats, ett affärsnätverk, ett Sverigefrämjande för turism och investeringar och ett gemensamt evenemang med kontaktytor för olika branscher. Det är också en metod som ger riktigt små företag möjlighet att koppla ihop sig med partners och investerare på en internationell arena.

Tillväxtverket, Visit Sweden, Svenska Institutet och Kreativ Sektor är drivande organisationer för det svenska deltagandet. Plattformen drivs som ett Team Sweden-projekt i enlighet med regeringens exportstrategi och i dialog med Regeringskansliet. Flera svenska regionala organisationer deltar i samarbetet, till exempel Region Skåne och Norrbotten.

Tillväxtverket har uppdraget att bygga kunskap om hur internationella marknader för digitala startups samt kulturella och kreativa näringar kan utvecklas. Vi behöver redan nu öppna dörrar mellan företag och partners för internationell affärsutveckling. Därför genomför Tillväxtverket tillsammans med Stockholm Business Region den största nordiska investerarträffen på SXSW. Drygt 65 investerare, främst amerikanska, är på plats för att träffa nordiska bolag.

Myndigheten följer också genomförandet av TheSwedishAffair@SXSW16, som Tillväxtverket är huvudfinansiär för. Vilken betydelse kan ett sådant här koncept tänkas ha framöver?Hur kan staten göra effektiva, övergripande internationella insatser i affärsområden som präglas av många små istället för färre stora företag?

Fakta om SXSW:

SXSW är ett årligt återkommande evenemang för digitala tjänsteföretag samt kulturella och kreativa företag. Det är ett av de viktigaste eventen globalt för att inhämta kunskap, knyta kontakter och fånga upp de senaste utvecklingstrenderna inom musik, film och digital inovation. Hit kommer entreprenörer, opinionsbildare, investerare med fler. www.sxsw.com


Mer information:

klas.rabe@tillvaxtverket.se 08-681 65 34

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är insatser för kulturella och kreativa näringar. Kulturella och kreativa företag är mer innovativa än genomsnittet och exporterar nästan dubbelt så mycket. De är drivande inom nyskapande digitala tjänster och det är en myt att de inte vill växa.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191