Gå direkt till innehåll
Foto: Marco Glijnis
Foto: Marco Glijnis

Pressmeddelande -

Stöd till butiker som är centrala för landsbygder

Nu blir det möjligt för matbutiker som har det tuffast att få extra servicebidrag. Tillväxtverket ger regionerna möjlighet att stärka butiker i serviceglesa områden för att få upp viktiga butiker på banan igen.

Grundläggande kommersiell service behövs i hela landet för att det ska fungera att leva, arbeta och driva företag. Matbutiker har en särskilt viktig roll eftersom de ofta är ombud för post/paket, apotek och betaltjänster.

- Under pandemin såg många värdet av att ha service nära. Nu är situationen förändrad och landsbygdsbutiker i hela landet signalerar att de har det riktigt svårt, säger Liv Edström, handläggare för servicefrågor på Tillväxtverket.

De höga energipriserna slår både direkt mot butiker och indirekt, genom att inköpspriserna ökar dramatiskt. Inflationen gör att många kunder ändrar sina köpmönster och handlar i större butiker. Därför sviktar nu underlaget för flera landsbygdsbutiker som riskerar att stänga vilket minskar tillgängligheten till service i många orter.

- Små matbutiker i landsbygder fyller en central funktion för sin plats, men har ofta små marginaler. Därför finns olika stöd riktade till dem, säger Liv Edström.

Många av de mest sårbara butikerna får redan det särskilda driftsstödet som långsiktigt ska hålla viktiga butiker öppna.

- I år snabbspolade vi vår process och fördelade närmare 55 miljoner för särskilt driftsstöd till regionerna redan i januari. Men det behövs också akuta insatser, säger Liv Edström.

Mot den bakgrunden kan Tillväxtverket i år ge mer kraft till det servicebidrag regionerna betalar ut, genom 25 miljoner som regeringen öronmärkt.

I ett första beslut har Tillväxtverket nu fördelat ut 19,7 miljoner kronor till de regioner som flaggat för att behovet av servicebidrag kan bli större än vad de kan finansiera själva. Om ytterligare behov uppstår kan regionerna ansöka om utökat utrymme från Tillväxtverket.

Under den senaste 10-årsperioden har avståndet till dagligvarubutiker ökat i 15 av 21 regioner. Det visar rapporten Tillstånd och trender för regional tillväxt som vi nyligen publicerat.

Kontakt
Liv Edström
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Mer information

Servicebidrag är ett stöd som kan hjälpa matbutiker som hamnat i tillfälliga problem som butiken kan komma ur med en förstärkning av sin likviditet, samtidigt som butiken måste ha en långsiktig plan framåt.

För att inte snedvrida konkurrensen mellan flera butiker kan regionerna bevilja servicebidrag till butiker som är ensamma på sin ort och har ett visst avstånd till närmaste butik. Det är det här stödet som nu får extraförstärkning. Därutöver finns investeringsbidrag och särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen. Butiker söker stöden hos respektive region.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191