Följ Tillväxtverket

Svensk ekonomi alltmer globaliserad

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2010 09:30 CEST

Sverige är en av världens mest internationaliserade ekonomier. Sedan 1990 har värdet av exporten nästan fördubblats och ligger nu på över 50 procent av BNP*. Sysselsättningsdynamiken är stor. Varje år skapas 300 000 nya jobb i Sverige, samtidigt försvinner ungefär lika många.

 Det visar den nya boken Tillväxtfakta, som presenteras i dag, tisdag, på Tillväxtdagen i Stockholm. Bakom boken står de två myndigheterna Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Författarna konstaterar att ungefär hälften av de som arbetar i Sverige jobbar i ett multinationellt företag där det tas gränsöverskridande beslut.

Tjänsteexporten har på senare tid vuxit snabbare än varuexporten. Mellan 1993 och 2009 ökade den svenska varuexporten med 124 procent medan den svenska tjänsteexporten steg med 222 procent.

Storstäderna står för 54 procent av landets totala lönesumma och det är också här som tillväxten har varit högst. Men det finns även andra regioner som har haft en hög tillväxt och ökande sysselsättning. Det gäller till exempel gränsregionerna Strömstad och Haparanda. Även vissa regioner i Småland, som Älmhult och Jönköping, har haft en stark utveckling.

- Den här boken ger oss insikt om starka globala samband. Svensk ekonomi måste växa i samma takt som de länder vi konkurrerar med. Så kan vi fortsätta att vara ett land som är attraktivt och intressant att investera och utveckla företag i, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

I Tillväxtfakta samlas kunskap om vad som menas med tillväxt, vad som skapar tillväxt och hur tillväxten ser ut i Sverige. Det finns även slutsatser om vad som skapar tillväxt på längre sikt och vilka faktorer som bidrar till tillväxt. Några nyckelfaktorer för tillväxt är kunskap, teknik och innovationer, entreprenörskap, näringslivsdynamik, internationalisering och fungerande regelverk.

 - Utmaningen för alla som arbetar med att skapa tillväxt är att i det specifika fallet – i regionen eller kommunen – kunna kombinera de egna förutsättningarna till en konkurrenskraftig helhet, säger Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson.

Ladda ner och beställ boken Tillväxtfakta på www.tillvaxtverket.se.

Ytterligare information

Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket 08-681 91 10
Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys 010-447 44 10

 

*BNP är bruttonationalprodukten, dvs värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Bifogade filer

PDF-dokument