Gå direkt till innehåll
Test hjälper företagare att säkra sin information

Pressmeddelande -

Test hjälper företagare att säkra sin information

Den digitala utvecklingen innebär både möjligheter och risker. För företagare gäller det att säkra sin information och försvåra bedrägeriförsök på flera sätt. Säkerhetstestet visar hur företagare kan skydda sin viktigaste information.

Säkerhetstestet finns på webbplatsen verksamt.se, som samlar information och service till företag från flera olika myndigheter. Testet har tagits fram av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Polisen.

Den digitala informationshanteringen har lett till att företagare riskerar att utsättas för nya typer av brott. De behöver säkra sin information så att den inte hamnar i orätta händer, förstörs, förvanskas eller inte finns tillgänglig när den behövs. Genom Säkerhetstestet får företagen exempelvis veta hur man skapar säkra lösenord och vad som kan vara en varningssignal på att företaget har blivit kapat

-Säkerhetstestet belyser ett antal situationer som kan inträffa. Vi vill visa vad företagare kan göra för att skydda sin information och försvåra bedrägeriförsök. Vi vill också informera om vad man bör göra om man drabbas, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.

– Det händer att bedragare gör falska styrelseändringar i företag hos oss på Bolagsverket. För att minska konsekvenserna är det viktigt för företagare att vara vaksamma och agera snabbt, det visar vi i säkerhetstestet, säger Bo Lagerqvist, enhetschef på Bolagsverket.

I oktober pågår Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ om informationssäkerhet. Syftet är att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet. Det handlar om att skydda sig mot bland annat ID- och bolagskapningar, eller kort- och nätbedrägerier.

I Sverige har Regeringen gett Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i uppdrag att vara samordnande myndighet i informationsinsatsen. Mer information om informationssäkerhet finns på www.dinsakerhet.se/tank-sakert. Säkerhetstestet och information på verksamt.se är en del i det arbetet.

Säkerhetstestet på verksamt.se

Mer information:

Anna Johansson, avdelningschef Förenkling Tillväxtverket 08-681 95 58

Gabriella Wachler Hedström, projektledare 08-681 77 40

Bo Lagerqvist, enhetschef företagsregistreringsavdelningen Bolagsverket 060-18 40 08

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av uppdragen är myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Syftet är att förenkla för företagare, bland annat genom samordnad information och service på verksamt.se.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191