Gå direkt till innehåll
Tillväxthinder större för småföretag med fler anställda

Pressmeddelande -

Tillväxthinder större för småföretag med fler anställda

Svenska företag med 10-49 anställda vill växa men ser fler tillväxthinder än andra företag. Samtidigt är innovationskraften stark. Det visar Tillväxtverkets stora företagarundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014.

Totalt 70 procent av företagen uppger att de vill växa. Andelen företag som vill växa har minskat sedan föregående undersökning. De företag som ser störst hinder för att växa är de större småföretagen med 10-49 anställda. De hamnar i kläm och upplever hinder som både mindre småföretag och medelstora företag ser. Hindren är till exempel krångliga regler och utökat personalansvar.

- De större småföretagen är viktiga för näringslivets konkurrenskraft och där finns en stor potential eftersom dessa företag vill växa. För oss som arbetar med att stärka företagens konkurrenskraft är detta en viktig signal som vi måste ta med oss i vårt fortsatta arbete, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Det finns en stark förnyelseförmåga bland företagen. Nästan hälften av de små och medelstora företagen uppger att de har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster de senaste tre åren.

-Nästan hälften av företagen ser sig som innovativa. Det tyder på en hög kreativitet i näringslivet. Det finns all anledning att från offentligt håll fortsätta att stödja det innovationsarbete som sker i företag, På så sätt skapas förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft, säger Gunilla Nordlöf.

Mer om undersökningen på www.tillvaxtverket.se/faktaochstatistik . Där går det att ta fram diagram och siffror om småföretagandets utveckling i Sverige. Länsuppdelad statistik gör det möjligt att till exempel jämföra tillväxtviljan i olika län.

Företagens villkor och verklighet 2014 är en av Sveriges största och mest omfattande enkätundersökningar riktade till små och medelstora företag. Sammanlagt 16 000 företag i Sverige har svarat på enkäten. Tillväxtverket har tidigare genomfört undersökningen 2002, 2005, 2008 och 2011. Undersökningen ger svar på hur företagen ser på områden som tillväxtmöjligheter, internationalisering, innovationskraft och hinder för tillväxt.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ta fram fakta och statistik för att öka kunskapen om vilka behov och utmaningar som Sveriges små och medelstora företag möter.

 

Ytterligare information

Jonnie Nordensky, projektledare Företagens villkor och verklighet 2014 08-681 96 18


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material