Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillväxtverket får utökat ansvar att förenkla för företagen

Arbetet för förenkling för företagen samlas under ett tak. Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan hos Tillväxtverket.

Både Tillväxtverket och Regelrådet arbetar med att förenkla företagens vardag. Regelrådet tittar på konsekvenserna för företag och Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv.

- Enklare regler är en viktig fråga för våra företag och svenskt näringslivsklimat. Det är glädjande att regeringen beslutat att permanenta Regelrådet. Nu kan vi skapa mervärden genom att samla allt stöd till regelgivare så att vi får bättre konsekvensutredningar och en mer kraftfull stödjande verksamhet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Tillväxtverkets arbete med förenkling fokuserar på de små och medelstora företagens perspektiv eftersom de i högre grad än stora företag upplever lagar och regler som hinder för tillväxt.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att arbeta med förenkling för företag. Tillväxtverket driver på och utvecklar förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv. Det gör vi genom att erbjuda mötesplatser, verktyg och utbildningar samt bygga upp och dela kunskap om företagens behov. Läs mer om arbetet på enklareregler.se .

 

Ytterligare information

Stefan Ernlund, chef för enheten Förenkling Tillväxtverket 08- 681 65 61


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191