Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trendbrott i regelkostnader för företagen

Företagens kostnader för att följa regler och lagar minskar för första gången sedan mätningarna inleddes för två år sedan. Uppdateringen för år 2008 visar att företagens administrativa kostnader minskade med fyra procent eller nästan fyra miljarder kronor jämfört med 2007.

- Regelförenkling tar tid. Det trendbrott som vi ser nu är resultatet av ett långsiktigt arbete. Nu jobbar vi vidare och ser över kommunernas och länsstyrelsernas roll i mötet med företag och tillämpningar av regler. Här finns det stora möjligheter att påverka företagens vardag i en positiv riktning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

På regeringens uppdrag mäter Tillväxtverket företagens administrativa kostnader. Totalt ingår 17 regelområden i mätningarna, de sträcker sig över elva departement och 46 myndigheters ansvarsområden.

Inom sex områden (arbetsrätt, kommunikation, livsmedel, miljö, produkt, konsument
och skatt) har de administrativa kostnaderna minskat med 4,3 miljarder kronor sedan förra uppdateringen. Den största minskningen i kronor märks inom livsmedelsområdet där kravet på inre spårbarhet på livsmedel har tagits bort.

Inom ett område, hälso- och sjukvård, har de administrativa kostnaderna ökat med 318 miljoner kronor. Det beror främst på en ny tandvårsdsreform som började gälla 2008.

Tillväxtverket samordnar och stödjer det nationella regelförenklingsarbetet. Myndigheten driver arbetet framåt tillsammans med andra myndigheter, departement och branschorganisationer.

Regeringen har satt som mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen med 25 procent till och med 2010. EU:s mål är att minska de administrativa kostnaderna för företagen med 25 procent till och med 2012.Ytterligare information:
Gunilla Svensson, enhetschef Regelförenklingsenheten, 08-681 91 91
Susanne Daregård, pressansvarig, 08-681 92 15, 070-601 92 15

http://www.tillvaxtverket.se/regelforenkling

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191