Gå direkt till innehåll
Turismåret 2015: Stadig ökning av utomeuropeiska besökare till Sverige

Pressmeddelande -

Turismåret 2015: Stadig ökning av utomeuropeiska besökare till Sverige

Turismen till Sverige växer, framför allt från länder utanför Europa. Totalt blev det drygt 60 miljoner övernattningar under 2015, en ökning med 7,1 procent jämfört med året innan. Nästan alla regioner i landet fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent. Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,3 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015.Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent och i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

- Turismen skapar betydande exportintäkter och är viktig för Sveriges ekonomi. Med det kunskapsunderlag som turismstatistiken ger oss kan vi rikta insatser för att stärka turismföretagens konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Läs mer om turismåret här

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Den visar bland annat antal övernattningar, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i Sveriges regioner. Vid publicering ange Tillväxtverket/SCB som källa.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turismstatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turismföretagande och entreprenörskap.

Ytterligare information:

Peter Terpstra, turismanalytiker 08-681 92 31

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191