Gå direkt till innehåll
Turismen drabbades hårt av pandemin under 2020

Pressmeddelande -

Turismen drabbades hårt av pandemin under 2020

Turismsektorn drabbades under 2020 av en plötsligt och drastiskt fallande efterfrågan till följd av coronapandemin. Turismkonsumtionen i landet minskade med 38 procent under 2020 jämfört med året innan. Konsekvenserna blev minskad sysselsättning och ett minskat bidrag till samhällsekonomin. Det visar en ny rapport från Tillväxtverket.

- Den uteblivna turismen från utlandet är det som slagit allra hårdast. När våra grannländer stängde gränserna stannade turisterna hemma. Från Norge, som normalt sett är vår största utlandsmarknad, försvann nästan 90 procent av turisterna, säger Tillväxtverkets analyschef Kristian Seth.

Turismens andel av BNP sjönk till 1,6 procent

Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till BNP har legat mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019. År 2020 sjönk den till 1,6 procent vilket motsvarar en minskning av turismens förädlingsvärde med 33 procent jämfört mot föregående år, beräknat i 2020 års priser.

Medelantalet sysselsatta i turismen minskade med 9 procent

Under 2020 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 123 000, en minskning med knappt 9 procent jämfört med året innan. Turismen har varit en av de hårdast drabbade sektorerna under pandemin. Krisen har slagit kraftigt mot branscher som hotell, restaurang och delar av handeln som utgör viktiga delbranscher inom turismen.

- Pandemin har kastat om fördelningen av resurser inom ekonomin, inte minst vad gäller arbetskraften. Många personer lämnade de mest drabbade branscherna för att söka andra jobb under krisen. Nu sker det en snabb återhämtning i tjänstesektorerna och det gäller att hitta personal igen. Det kan innebära att företagen i besöksnäringen får svårt med kompetensförsörjningen under en period framöver, säger Tillväxtverkets analyschef Kristian Seth.

Återhämtning under sommaren 2021

Under sommaren 2021 har besöksnäringen succesivt återhämtat sig. Antalet gästnätter ökade i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Stockholms län, följt av Kronobergs län samt Västerbottens län. Antalet gästnätter i Stockholms län ökade med 69 procent jämfört med sommarsäsongen 2020. Kronobergs län hade en ökning med 58 procent och Västerbottens län med 52 procent jämfört med sommarsäsongen 2020.

I många län var gästnätterna till och med fler än innan pandemin.

Läs hela rapporten här

Läs mer om sommarturismen 2021 här

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191