Gå direkt till innehåll
Turismens årsbokslut 2013: Växande turism skapar tusentals nya jobb

Pressmeddelande -

Turismens årsbokslut 2013: Växande turism skapar tusentals nya jobb

Turismen fortsatte att växa under 2013. Omsättningen ökade med nästan fyra procent till 284 miljarder kronor. Under fjolåret bidrog också turismen till att skapa fler nya jobb.

Totalt var antalet sysselsatta 173 000 personer, en ökning med 3,3 procent jämfört med året innan. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom näringen ökat med 42 000 jobb eller 32 procent.

Turismexporten (den utländska konsumtionen i Sverige) blir alltmer betydelsefull. Under 2013 uppgick turismens exportvärde till 105,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med året innan. Sedan år 2000 har turismexporten ökat med 160 procent. Det kan jämföras med den totala exporten, som har vuxit med 57 procent under samma period.

- Turismens bidrag till den svenska ekonomin växer. Genom ökad kunskap och gemensamma insatser inom näringen kan vi medverka till att stärka turistföretagens konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Mer fakta om den svenska turismen:

  • Turismens totala omsättning i Sverige har ökat med 90 procent sedan år 2000

  • Under 2013 spenderade svenska fritids- och affärsresenärer cirka 179 miljarder kronor i Sverige, en ökning med 4,8 procent jämfört med året innan

  • Svenska fritidsresenärer ökade i fjol sin konsumtion i Sverige med cirka nio procent jämfört med året innan

  • Utländska besökares konsumtion i Sverige under 2013 gav momsintäkter på 14,4 miljarder kronor, en ökning med 2,5 procent jämfört med året innan

  • Turismens andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, har sedan år 2000 vuxit från 2,7 procent till 3,1 procent år 2013

    Mer material finns att hämta på www.tillvaxtverket.se/turism

    Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att ansvara för den officiella turiststatistiken och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Läs mer på www.tillvaxtverket.se/turism . Följ myndigheten på https://twitter.com/tillvaxtverket .

Ytterligare information:

Gunilla Nordlöf, generaldirektör 08-681 91 90

Dennis Bederoff, utvecklingsansvarig turiststatistik 08-681 96 10


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material