Gå direkt till innehåll
Turiståret 2010: Starkare konjunktur gav fler långväga besökare

Pressmeddelande -

Turiståret 2010: Starkare konjunktur gav fler långväga besökare

Christina Lugnet, Tillväxtverkets generaldirektör Foto: Håkan Flank

2010 blev ett starkt år för svensk turism. De totala volymerna på svenska boendeanläggningar ökade med tre procent. Sverige tog emot 15 procent fler långväga besökare och från våra grannländer var ökningen fem procent jämfört med året innan.

Totalt genomfördes 52,5 miljoner övernattningar i Sverige under 2010. Det främsta skälet till uppgången är att den globala konjunkturen har stärkts, vilket ökar resandet både till och från Sverige och i övriga världen.

FN-organet World Tourism Organization* räknar med att det internationella resandet till och inom Europa ökade med 3,2 procent under 2010, efter en kraftig minskning med fem procent året innan. I Sverige ökade antalet övernattningar av utländska besökare med 4,1 procent under 2010 och 3,1 procent under 2009. Därmed har Sverige som destination haft en bättre utveckling än Europa som helhet.

Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med totalt 1,3 miljarder kronor eller 7,7 procent under 2010. Störst ökning hade Stockholm, där intäkterna ökade med 653 miljoner kronor, följt av Västra Götaland som ökade med 228 miljoner kronor. Procentuellt var det Uppsala som ökade mest, plus 13,6 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med nästan sex procent och logiintäkten per disponibelt rum med 11 procent.

– Turismen bidrar med 160 000 heltidsjobb och är viktig för Sveriges ekonomi. För att skapa långsiktig tillväxt behöver vi öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för turistföretagen. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.  

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten ansvarar för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling och effekter på näringslivet i Sverige.

Mer material finns att hämta på www.tillvaxtverket.se

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör, 08-681 91 10

Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

 

 

* Källa: UN World Tourism Organization, World Tourism Barometer, January 2011

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material