Följ Tillväxtverket

Turiståret 2012: Krisen i Europa slår mot turismen i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 08:00 CET

Oron i Europa bidrog till att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under 2012. Däremot tog Sverige emot 5,8 procent fler långväga besökare jämfört med året innan.  Det ledde till att turismen i Sverige totalt sett fortsatte att öka något under 2012.

Totalt genomfördes 52,8 miljoner kommersiella övernattningar i Sverige under 2012, det var en ökning med 0,4 procent från 2011. Skälet till attökningen inte blev större var oron i Europa med hårda besparingar och en svag arbetsmarknad. Med undantag för Schweiz, Irland och Turkiet minskade övernattningarna från samtliga länder i Väst- och Sydeuropa under 2012.

För tredje året i rad ökade däremot de långväga besökarna. Från Kina ökade övernattningarna med 11,2 procent och från USA med 6,6 procent. Även Japan ökade, men passerades av Indien som, med en ökning på drygt 40 procent, blev den tredje största utom-europeiska marknaden under 2012. Totalt ökade övernattningarna från de långväga marknaderna med 5,8 procent. 

Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,4 miljarder kronor eller med 0,8 procent under 2012. Störst ökning hade Västra Götaland där intäkterna ökade med 95 miljoner kronor, följt av Norrbotten som ökade med 46 miljoner kronor. Procentuellt var det Västernorrland som ökade mest, plus 7,6 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med drygt en procent, men den genomsnittliga logiintäkten per disponibelt rum låg kvar på ungefär samma nivå
som under 2011.

–Turismen bidrar med drygt 160 000 jobb och är viktig för Sveriges ekonomi. För att skapa långsiktig tillväxt behöver vi öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för turistföretagen. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Tillväxtverkets tf generaldirektör Birgitta Böhlin.


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se


Ytterligare information:

Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

 

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Bifogade filer

PDF-dokument