Gå direkt till innehåll
Turiståret 2013: Turismen trotsar svagt Europa, växer på flera marknader

Pressmeddelande -

Turiståret 2013: Turismen trotsar svagt Europa, växer på flera marknader

Trots svag konjunktur i Europa växer den utländska turismen i Sverige. Antalet övernattningar i Sverige ökade i fjol med 2,1 procent, från 52,7 till 53,8 miljoner. Den starkaste ökningen visar övernattningar från de utomeuropeiska marknaderna, som steg med 5,3 procent.

Under 2013 ökade övernattningarna från de europeiska länderna med 1,8 procent. Samtidigt minskade de nordiska marknaderna med 1,5 procent. Övernattningar från Ryssland steg med 4,4 procent, från Kina med 17,5 procent och från Indien med 18,2 procent. Antalet resenärer från
Indien har mer än fördubblats sedan 2010. Med denna snabba tillväxttakt är Indien snart ifatt Kina.

Bland boendeformerna visar hotellen den starkaste utvecklingen. Antalet övernattningar på hotell ökade totalt med 3,1 procent. Antalet utländska gäster på hotell steg med 3,5 procent. Sämre gick det för stugbyarna, där sjönk antalet övernattningar med 12,2 procent.

Antalet övernattningar på vandrarhem steg svagt. Antalet svenska övernattningar ökade med 1,3 procent medan antalet utländska övernattningar minskade med 1,3 procent. Det var framför allt den tyska marknaden som minskade med 9,4 procent. Antalet övernattningar på campingplatser växte med 3,3 procent. Förmedlade stugor och lägenheter visade en svagt negativ utveckling och backade med 1,9 procent.

Logiintäkterna till boendeanläggningarna ökade med två procent till 19,7 miljarder kronor. Den starkaste utvecklingen visade Jönköpings län där logiintäkterna ökade med 9,7 procent följt av Västernorrlands län med en uppgång på 5,4 procent.

-Turismen är viktig för Sveriges ekonomi. Med kunskap och samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan turistnäringen öka sin konkurrenskraft och bidra till ökad sysselsättning i hela landet, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Läs mer som siffrorna på http://bit.ly/1eEb3H8


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.


Ytterligare information:

Dennis Bederoff, 08-681 96 10

Therese Lindberg, 08-681 91 03


Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material