Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppsving för vinterturismen efter pandemin

Närmare 20 miljoner övernattningar gjordes under vintersäsongen i Sverige. Det motsvarar drygt 10 miljarder kronor i logiintäkter, vilket är en fördubbling jämfört med i fjol och nästan på samma nivå som före pandemin.

Det visar Tillväxtverkets siffror från landets hotell och stugbyar för vintersäsongen 2022.


Svenskarna stod för fyra av fem gästnätter under vintersäsongen

Hemester stod för fyra av fem gästnätter under årets vintersäsong, vilket motsvarar en ökning med nästan 50 procent. Det betyder att den svenska turismen inom landet nu är på högre nivå än före pandemin. Turister från utlandet stod för drygt tre miljoner gästnätter, vilket är 700 000 färre än vintersäsongen 2019.

Stark utveckling för skidturismen

De tre största skidregionerna - Dalarna, Jämtland och Värmlands län – stod för nästan en tredjedel av gästnätterna i Sverige under vintersäsongen. Även här var trenden med hemester tydlig, nio av tio gästnätter stod svenskarna själva för, en ökning med åtta procent sedan 2019. Starkast utveckling på skidorterna har det varit för hyrda stugor och lägenheter, med en ökning på drygt 20 procent i antalet gästnätter, jämfört med innan pandemin.

- Skidturismen visade sig stå starkt under pandemin. Det var förmodligen det mest lämpliga sättet att turista på under pandemin då man vistas utomhus stora delar av dagen. Det är även vanligt att bo i stugor och lägenheter i skidorterna,  säger analytikern Jimi Löfman på Tillväxtverket.

Storstäderna har färre utländska besökare

I de tre storstadslänen - Stockholm, Västra Götaland och Skåne - har turistandet gått trögare under vintern jämfört med före pandemin. Däremot har de haft den starkaste utvecklingen i landet med en fördubbling av antalet gästnätter sedan föregående vinter.

Detaljerad statistik för alla län finns här

Det är främst de utländska turisterna som uteblivit, framför allt har det varit färre turister från Norge, Storbritannien, Kina och Indien.

Stor skillnad mellan regioner

Återhämtningen mot 2019 års nivåer skiljer sig dock åt mellan regionerna. Trots den starka utvecklingen på skidregionerna är det Halland som visar på den starkaste återhämtningen och Stockholm den svagaste.

Besök Tillväxtverkets statistikportal för att ta del av mer statistik: https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för kommersiella boendeanläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser).

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar. Läs mer om statistiken: Om statistiken - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Statistiken för vintersäsongen 2022 är preliminär.

Vintersäsongen omfattar december, januari, februari, mars och april.

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191