Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Viljan att växa störst i kvinnors företag

77 procent av företagen som drivs av kvinnor vill växa, jämfört med 72 procent av företagen som drivs av män. Ju större företagen är, desto starkare är deras tillväxtvilja.

 Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011. I dag, torsdag, presenteras en rapport om kvinnors och mäns företag, baserat på svar från cirka 20 000 företag med 0-49 anställda.

 En klar majoritet av småföretagen vill växa, kvinnors företag i högre grad än mäns företag. Men färre av de företag som drivs av kvinnor vill växa genom att anställa personal. De regionala skillnaderna är dock stora. Kvinnors företag i Norrbottens, Jämtlands och Jönköpings län vill i högre grad växa genom att anställa än i övriga landet. Skillnaderna mellan olika branscher är också stora.

 

- Rapporten pekar på stora skillnader i förutsättningarna för företagande i landet. Branschen och storleken på företaget är helt avgörande för hur företaget uppfattar sina tillväxtmöjligheter. I Norrbottens län drivs nästan 25 procent av företagen av kvinnor, motsvarande siffra för Jönköpings län är 19 procent, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.

 

Siffrorna finns uppdelade på län: http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1789

 

 Fakta om undersökningen: Företagens villkor och verklighet 2011 är en av Europas största och mest omfattande företagarundersökningar riktad till små och medelstora företag. Cirka 20 000 små och medelstora företag i hela landet har svarat på frågor om hur de upplever sin verklighet inom områden som tillväxt, internationalisering, regelförenkling och hållbarhet.

Mer information om undersökningen på www.tillvaxtverket se, under Fakta och statistik

 

Läs mer om programmet Främja kvinnors företagande på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande

 

Tillväxtverket driver programmet Främja kvinnors företagande som ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Ett syfte med programmet är att synliggöra kvinnors företagande genom att ta fram fakta och kunskap.

 

Ytterligare information

Gunilla Thorstensson, programansvarig Främja kvinnors företagande 08-681 65 87

Viktor Jedeskog, projektledare Företagens villkor och verklighet 2011, 08-681 96 36

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material