Gå direkt till innehåll
Webbplats underlättar miljöteknikaffärer

Pressmeddelande -

Webbplats underlättar miljöteknikaffärer

Webbplatsen Swedish Cleantech är responsiv och anpassar sig efter datorskärmar, läsplattor och smarta telefoner. Foto: Tillväxtverket

Swedish Cleantech är en sajt för svenska miljöteknikföretag. Här samlas för första gången information om finansiering och rådgivning på ett enda ställe. På sajten finns dessutom ett företagsregister med flertalet av de svenska miljöteknikföretagen.

Det finns många offentliga aktörer som arbetar med rådgivning, finansiering och andra insatser för miljöteknikföretag. Tidigare har information om dessa insatser inte varit samlad på ett ställe.

Nu har Tillväxtverket inom ramen för Regeringens miljöteknikstrategi utvecklat webbplatsen Swedish Cleantech www.swedishcleantech.se och lanserar en rådgivnings- och finansieringsguide riktad till miljöteknikföretag som vill utvecklas och växa. På webbplatsen kan miljöteknikföretag se vilka stöd, lån och riskkapital som finns att söka samt få information om rådgivning för affärsutveckling och internationalisering.

Swedish Cleantech är den officiella affärsplattformen för svenska miljöteknikföretag. Sajten bygger på samverkan mellan ett tiotal myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer och regionala miljöteknikaktörer.

-Det globala intresset för energi- och miljöteknik ökar och på tillväxtmarknader är behovet av teknik för hållbar utveckling stort. När information och rådgivning blir mer tillgänglig kan miljöföretagen stärka sin konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.


 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Som en del i Regeringens miljöteknikstrategi har Tillväxtverket fått i uppdrag att utveckla webbplatsen Swedish Cleantech www.swedishcleantech.se . Den globala marknaden för miljöteknik uppskattas idag vara värd två triljoner euro, och förväntas fördubblas till år 2020.

Ytterligare information:

 Cecilia Ankarstig, programansvarig Tillväxtverket 08-681 92 99


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191