Gå direkt till innehåll
152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

Nyhet -

152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

Nu är alla EU-program som administreras av Tillväxtverket godkända och de första aktörerna i Sverige som får finansiering för att bedriva EU-finansierade projekt är beslutade.

Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Fonden för en rättvis omställning. Besluten är baserade på den första utlysningsomgången för programperioden 2021-2027 och det är strukturfondspartnerskapen i varje region som har gjort prioriteringen.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för elva program som finansieras av EU:s fonder:

  • Åtta regionalfondsprogram som finns utspridda och täcker upp hela landet
  • Det nationella regionalfondsprogrammet
  • Fonden för en rättvis omställning
  • Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

I tio av de elva programmen har inte mindre än 152 projekt beviljats finansiering. Projekten delar på cirka 600 miljoner kronor i EU-finansiering. Det sistnämnda programmet, ÖKS, tog sina första beslut redan i december 2022. Där fick 18 projekt dela på 417 miljoner kronor i EU-finansiering.

I Tillväxtverkets projektbank går det att läsa om alla projekt som har beviljats finansiering.

Exempel på projekt som har beviljats finansiering:

Program: Fonden för en rättvis omställning
Projektnamn: Kompetenslyft inom stålindustrins värdekedja i Norrbotten
Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB
EU-finansiering: 15,1 miljoner kronor
Projektverksamhet: Projektet ska undersöka arbetssätt, rutiner och verktyg som hjälper mindre och medelstora företag att definiera kompetenskrav, synliggöra kompetensbrister och möjliggöra kompetensutveckling som är resurseffektiv och träffsäker i relation till nya kompetenskrav. Målet är att företagen ska kunna arbeta strukturerat med sin kompetensförsörjning och använda testade metoder och branschvalidering för att kartlägga kompetensbehov och välja rätt utbildningar, som matchar kompetensbehov och möter krav för en grön omställning.

Program: Regionalfonden Mellersta Norrland
Projektnamn: Hållbara och innovativa cellulosabaserade material och produkter
Projektägare: Mittuniversitetet
EU-finansiering: 3,8 miljoner kronor
Projektverksamhet: Projektet bygger på innovativ, toppmodern och miljövänlig kemi och ingenjörskonst för behandling av trä och cellulosa. Det möjliggör skapandet av framtidens hållbara produkter och innovationer. Projektet siktar på att maximera värdet på skogsråvaran genom att ta fram högvärdiga produkter som har minst samma egenskaper och pris som dagens fossilbaserade produkter.

Mer information och kontakt:

Kjell Wenna, Tillväxtverket
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

EU:s sammanhållningspolitik

  • Utgör en stor och viktig finansieringskälla i det regionala tillväxtarbetet.
  • Fonderna och programmen mobiliserar breda grupper av aktörer och medfinansiärer i gemensamma insatser för att lösa samhällsutmaningar.
  • Fonderna bidrar till utveckling av regionala styrkeområden och främjar innovation, konkurrenskraft, digitalisering, internationalisering samt miljö- och klimatomställning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191